Börsen idag – utvecklingen på världens börser [LIVEUPPDATERING]

Börsen idag

Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Här kan du se börsen idag och hur varje lands börser har utvecklats. Du kan även läsa om börsen i allmänhet och hur den fungerar som en global marknadsplats.

Börsen är en marknadsplats

En plats eller verksamhet där diverse saker köps och säljs och med utgångspunkt att bestämma värdet (marknadspris) på en viss kvantitet av en vara kallas för en börs. 

Idén är en gammal företeelse som sträcker sig åtminstone tillbaks till 2000 f Kr i Babylonien med handel som påminner om det som nu sker vid våra börser.

Varorna som säljs på en börs är av samma kvalité

Oftast är varorna vid en börs av samma kvalité (metall, olja, spannmål etc) till skillnad från en auktion där de kan skilja sig åt vad gäller standard (skinn, möbler, frukt etc). Sannolikt startade de första fondbörsliknande verksamheterna i Italien på 1100-talet. 

Själva begreppet börs har antagligen sitt ursprung i staden Brygge i Belgien. En plats som gick under namnet De Burse hade ett intilliggande hus som tillhörde familjen Van der Burse. De handlare som kom till staden genomförde sina affärer på platsen.

Köp och sälj aktier på en aktiebörs

Om du vill sälja eller köpa aktier gör du det via en aktiebörs, i dagligt tal oftast kallad just börsen. Antingen handlar du själv via exempelvis en nätmäklare, eller så har du en bank eller en aktiemäklare som gör det åt dig. Det finns även andra typer av börser som exempelvis oljebörs, metallbörs eller råvarubörs.

En aktiebörs är en andrahandsmarknad där aktier säljs och köps likt varor på ett torg, men som inte direkt påverkar själva företagets verksamhet. Aktiehandel är dock egentligen en handel med rättigheter. En väl fungerande andrahandsmarknad underlättar för investerare att snabbt omvandla sina investeringar till likvida medel.

Utan denna möjlighet skulle finansiärerna bli mer tveksamma till att satsa pengar då kapitalet skulle bli svårare att frigöra. På förstahandsmarknaden ger bolag ut diverse finansiella instrument som exempelvis aktier och får på så sätt in nytt kapital

Hur sätts priset på en aktie?

Vilket pris kan du få för dina aktier på en börs? Svaret på den frågan är egentligen väldigt enkelt: Det beror på vad någon vill betala. Om företaget går bra innebär det att du kan få ett högre pris för aktierna, går företaget dåligt kanske inte någon vill betala det du begär. På detta sätt skapas alltså en aktiemarknad där handlare byter aktier och pengar med varandra. Om ingen vill köpa dina aktier får du dem inte sålda. För att en aktieaffär skall komma till stånd krävs det alltså både en köpare och en säljare.

Säljare lägger säljordrar på ett visst antal aktier till ett visst pris och köpare lägger köpordrar på ett visst antal aktier till ett visst pris. Via börsens elektroniska system offentliggörs sedan dessa ordrar fortlöpande och matchas mot varandra kontinuerligt och så fort en affär blir möjlig så genomförs den automatiskt av systemet.

Själva priset, aktiekursen, bestäms alltså inte godtyckligt av företaget självt beroende på vad det anser att aktien är värd utan det är säljarna och köparna, den så kallade marknaden, som bestämmer detta.

Stor skillnad på hur snabbt du kan köpa och sälja aktier

Om det är många säljare och köpare som handlar med aktien är det lättare att få till stånd ett avslut, är det få som handlar är det svårare att sälja eller köpa. 

Detta kallas för en akties likviditet eller omsättning. Aktier i stora börsbolag kan ta några sekunder att sälja, medan aktier i mindre bolag kan ta timmar eller i extrema fall dagar att sälja till ett normalt marknadspris. 

Vill man vara säker på att kunna sälja sina aktier snabbt är det alltså bäst att handla med aktier i större börsbolag. Ett stort börsbolag kan ha flera miljarder aktier medan de minsta kan ha några miljoner.

Börja investera i dag!
Öppna ett kostnadsfritt ISK
  • Investera i aktier & fonder
  • Sätt upp automatiskt månadssparande
  • 100% kostnadsfritt att öppna konto
Endast 3 min
Börsen idag-Aktieskolan

Börsen är en andrahandsmarknad

Det är denna andrahandsmarknad, börsen, som nog får anses vara den egentliga anledningen till varför folk handlar med aktier med tanke på de vinstmöjligheter som finns. Aktier är alltså inte bara en finansieringskälla för företag som behöver kapital, utan även en kapitalplacering för investerare eller allmänheten. Har du tur kan dina aktier gå upp med flera hundra procent eller mer på ett år. Har du otur kan bolaget i värsta fall gå i konkurs. Då förlorar aktierna sitt värde och de blir i princip värdelösa.

Det enda du kan förlora när du köper aktier är alltså dina satsade pengar, du behöver inte vara rädd för att bli personligt ansvarig för delar av företagets skulder (detta gäller dock exempelvis inte om du själv startat aktiebolaget med lånade pengar från bank och själv borgat för lånet).

Marknadsplatsen är nu för tiden nästan alltid elektronisk, vilket innebär att mäklarna sköter handeln via datorer, men exempelvis New York-börsen har fortfarande kvar manuell handel där mäklarna står på golvet och handlar med varandra.

Definitionen av order börs

En börs är rent definitonsmässigt ett företag som har tillstånd att driva en reglerad aktiemarknad. I dag finns det två stycken börser i Sverige.

  • Nasdaq OMX Stockholm AB
  • Nordic Growth Market NGM AB

 

Dessa brukar i dagligt tal kallas för OMX och NGM.

En handelsplattform eller en MTF (Multilateral Trading Facility) är en enklare typ av handelsplats för värdepapper. De bolag som handlas på en handelsplattform har lägre krav på sig än vad bolag som handlas på en börs har. För tillfället finns det fyra bolag som driver handelsplattformar i Sverige.

  • Spotlight
  • First North
  • Nordic MTF

Börs och aktielista är inte samma sak

Skilj också på börs och aktielista. En börs är en officiell marknadsplats godkänd av Finansinspektionen medan en aktielista är en lista med aktier som har vissa egenskaper gemensamt, exempelvis omsättning etc. Ibland kan dock begreppen börs och aktielista sammanfalla

Även marknadsnoterade bolag och börsnoterade bolag är olika

Differentiera också på marknadsnoterade bolag och börsnoterade bolag. Marknadsnoterade bolag är företag som handlas på en marknadsplats med offentliga kurser, till skillnad från en börs som är en officiellt godkänd marknadsplats med ett visst regelverk och med högre krav. Finansinspektionen är den myndighet som som övervakar finansmarknadens företag.

Några stora och viktiga börser är New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ, London Stock Exchange (LSE), Tokyo Stock Exchange (TSE) samt Frankfurt Stock Exchange. I Stockholm öppnades den första fondbörsen år 1776.


Disclaimer & Annonspolicy: Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Ingenting som läses på Aktieskolan.se ska ses som rådgivning, vi skriver för att inspirera våra läsare till att skapa en bättre privatekonomi. Det innebär att du står själv som ensam ansvarig över dina beslut. Sidan innehåller samarbetslänkar/annonslänkar till våra samarbetspartners (t.ex. Avanza bank). Det innebär att vi ibland kan erhålla en ersättning om du som besökare skapar ett konto hos våra partners via en länk från Aktieskolan.se. Du som besökare påverkas ej av länkarna. Läs fullständig disclaimer och annonspolicy på vår dedikerade sida.