Indexfonder – 21 bästa indexfonderna 2022 [STOR GUIDE]

Indexfonder

Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Investera i indexfonder

Är du intresserad av att lära dig mer om indexfonder? Då har du hittat rätt… I denna artikeln går vi bland annat igenom de bästa indexfonderna 2022, de billigaste indexfonderna och hur du bygger en portfölj.

Denna artikeln behandlar bland annat:

Om du inte skulle vara intresserad av att sätta dig in i hur börsen fungerar eller lägga kraft på att följa hur dina investeringar utvecklar sig med jämna mellanrum så rekommenderar vi vårt investeringstips här nedanför.

Tips från Aktieskolan

Investera automatiskt i fonder

Investera i fonder genom en fondrobot som placerar dina pengar automatiskt. Bolaget bakom Aktieskolan använder Lysas fondrobot för att investera en del av företagets kapital. 

lysa logo

4,9 av 5 | Betyg på Trustpilot

4.9/5

Erbjudande för Aktieskolans läsare:
20% rabatt på avgiften i 3 månader.

Erbjudandet är framtaget i samarbete med Lysa

Vad är indexfonder?
Del 1
Vad är en indexfond?
Hur investerar man i indexfonder?
Del 2
Hur investerar man i indexfonder?
Del 3
Håll nere avgifterna
bästa indexfonderna
Del 4
Bästa indexfonderna 2022
billigaste indexfonderna
Del 5
Billigaste indexfonderna
Olika typer av indexfonder
Del 6
Olika typer av indexfonder
Del 7
Så bygger du en fondportfölj
fonder frågor och svar
Del 8
Vanliga frågor och svar

FRÅGOR & SVAR

Vad är en indexfond?

Indexfonder är passivt förvaltade fonder som har en målsättning att följa utvecklingen i ett speciellt index. Marknadsindexet som fonderna ska följa är bestämt sedan tidigare. Enkelt förklarat är index något som beskriver hur olika saker utvecklas, exempelvis aktiemarknaden.

En indexfond har i stort sett alltid samma utveckling som börsen, således innebär detta att fonden i regel följer börsen. Detta innebär att vinster och förluster också följer börsen i stort. Det finns flertalet olika indexfonder och dessa följer olika marknader, det vill säga olika börser. 

Vanliga kategorier när det kommer till indexfonder är globala-, svenska-, amerikanska- och asiatiska indexfonder. Globala indexfonder är inriktade på flertalet olika länder och världsdelar.

Indexfonder ger dig en bra riskspridning till en låg avgift och ses ofta som bra fonder för nybörjare.

Indexfonder följer utvecklingen av ett specifikt index

Med detta sagt så beror avkastningen och utvecklingen av indexfonden på vilken av dessa kategorier den följer. Följer indexfonden exempelvis den asiatiska börsen följer och avspeglar indexfonden dess utveckling. 

I Sverige har vi OMX Stockholm 30 Index som ett vanligt marknadsindex och detta består av 30 stycken företag som har mest omsättning på Stockholmsbörsen.

Indexfonder kan vara en bra början när man inte investerat förut, detta eftersom de inte har lika stora risker som aktier och fonder. Det är även ett enkelt och snabbt sätt att investera, vilket kan vara tillfredsställande för en nybörjare.

LÄR DIG MER

Hur investerar man i indexfonder?

Att investera i indexfonder är relativt enkelt och de flesta nätbaserade fondtorgen, så som Avanza och Nordnet erbjuder sina kunder en lösning för att enkelt kunna investera i olika indexfonder. 

De flesta bankerna erbjuder samma lösningar. Första steget är att öppna ett av följande tre konto: ett fondkonto, ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.

Investeringssparkonto är det vanligaste bland svenska folket

Rekommendationen brukar vara att spara i indexfonder på ett investeringssparkonto då detta har skattefördelar som exempelvis inte ett vanligt fondkonto har på samma sätt. Direkt när investeringssparkontot är öppnat går det att investera i indexfonder. 

Således söker man upp den eller de indexfonder som verkar intressanta att spara i och bestämmer hur mycket som ska sparas, antingen som engångsinsättningar eller som månadssparande. Ett månadssparande, där insättningar sker varje månad på indexfonderna, är att rekommendera. 

Detta eftersom investeringarna då sker både när börsen går bra och mindre bra. På lång sikt brukar detta innebära en bättre avkastning eftersom investeringarna skett både i med- och motgångar.

Nu får tiden är det vanligt att många väljer att investera i fonder genom en fondrobot eller robotrådgivare.

Warren Buffett-indexfonder

FRÅGOR & SVAR

Håll nere avgifterna

När det kommer till att spara i fonder och indexfonder överlag är det viktigt att tänka på kostnaderna som ett sådant sparande kan medföra. En generell regel att följa är att avgifterna ska vara låga när det kommer till ett sparande i indexfonder.

En avgift på en indexfond innebär att det årligen dras en viss kostnad från sparandet, oavsett om fonden gått med vinst eller inte. Denna avgiften syftar till att täcka förvaltningskostnaderna som tillkommer vid ett sparande i indexfonder.

Indexfonder följer utvecklingen av ett specifikt index

När det kommer till kostnader är det även viktigt att välja ett konto, där handel med fonder kan ske, med så låg avgift som möjligt. Det tillkommer oftast extra kostnader vid sparande i kapitalförsäkring utöver skatten vilket gör att detta är ett dyrare alternativ än investeringssparkonto och fondkonto. 

När det kommer till de två sistnämnda är det mest fördelaktigt att spara på ett investeringssparkonto. Detta eftersom man schablonbeskattas årligen, vilket brukar bli en lägre skattekostnad än att betala 30% skatt på vinsten som görs på ett vanligt fondkonto.

Generellt sett har indexfonder låga avgifter jämfört med andra typer av fonder. Det finns dock de indexfonder som inte har några avgifter överhuvudtaget och dessa är givetvis att föredra framför de andra om man vill hålla nere kostnader.

Avanza erbjuder idag en avgiftsfri indexfond (Avanza Zero) och denna följer OMXS30 liksom flertalet andra indexfonder gör. Vinsten, som förhoppningsvis fonden gör, och avkastningen på fonden blir därför inte påverkat av ytterligare avgifter.

VILKA ÄR EGENTLIGEN DE BÄSTA FONDERNA?

Bästa indexfonderna ur ett historiskt perspektiv

Här nedanför har vi listat de bästa indexfonderna enligt total avkastning från 1 år, 3 år och 5 år. Av dessa topp 5 indexfonder i respektive spalt så har vi räknat ut vad indexsnittet är på de 5 bästa indexfonderna. 

TIPS & TRIX

Bästa indexfonderna 2022

Vilka kommer vara de bästa indexfonderna 2022? Det går givetvis inte att förutspå framtiden, men det finns två bra tips att ta med sig när man letar efter bästa indexfonderna:

Aktieskolan.se ger aldrig ut några rekommendationer eller investeringstips, men här ger vi dig inspiration på ett par fonder med låga avgifter och bra riskspridning över stora marknader:

Bästa indexfonderna

Här ovanför kan du se de olika fondernas utveckling de tre senaste åren. Bäst avkastning har du fått genom att äga Länsförsäkringar Global Indexnära och Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

Länsförsäkringar global indexnära

Länsförsäkringar global indexnära är precis som det låter en global indexfond. Fonden placerar i flertalet olika branscher och företag inom. Men då fonden har en global inriktning placerar den i olika regioner och länder runt om i världen. Dessa länder måste dock ingå i MSCI World Total Net Return som är marknadsindexet som fonden följer.

Målsättningen med fonden är att till största möjliga mån följa och efterlikna detta index och dess utveckling. Det kan dock förekomma avvikelser från indexet, vilket innebär att förvaltaren av fonden kan välja att exkludera en del av aktierna som annars ingår i MSCI World Total Net Return indexet. Anledningen till detta är i så fall att dessa aktier inte stödjer fondbolagets principer när det kommer till ansvarsfulla investeringar.

Länsförsäkringar global indexnära
Vad får du exponering mot?

Fonden investerar som sagt i olika branscher. De fem största branscherna som fonden har innehav i just nu är inom teknik, finans, konsument cyklisk, sjukvård och industri. Inom dessa branscher investerar fonden sedan i flertalet olika företag, bland annat i Apple och Amazon.com. 

De fem största regionerna som indexfonden placerar i just nu är Nordamerika, Västeuropa exklusive Sverige, Japan, Australien och Nya Zeeland och Asien exklusive Japan. Detta gör att indexfonden täcker stora delar av världens.

Minsta startinvestering i Länsförsäkringar global indexnära är 100 kronor, efter detta finns det inget tvång på nya insättningar och hur stora dessa skall vara. Indexfonden har även en relativt låg årlig avgift, denna är fastställd till 0,20% och dess avkastning på ett år har tidigare varit 13,6%.

Avanza global

Avanza Global är en av Avanza Fonder AB:s senaste fonder och är en passiv indexfond. Detta för att kunna ha en bred placeringshorisont till en förmånlig avgift.

Avanza Global investerar i indexfonden Amundi Index MSCI World. Detta gör att fonden investerar i olika regioner såsom i USA, Kanada, Europa, Japan och Asien. Viktigt att observera är att Japan inte brukar räknas in i Asien när det kommer till fonder utan stå som ett eget land. 

Inom dessa regioner investerar fonden i olika företag, de största innehaven finns nu hos Apple, Microsoft, Amazon och Facebook. Avanza Global har ett brett investeringsperspektiv och investerar just nu i mer än 1500 värdepapper.

Avanza Global
Du blir exponerad mot Amundi Index MSCI World

Avanza global har samma förhållningssätt som en indexfond men egentligen är det en så kallad matarfond. Detta innebär att fonden investerar minst 85% i en annan fond. När det kommer till Avanza Global menas detta att fonden till nästan 100% kommer att investera i indexfonden som nämndes ovan, Amundi Index MSCI World. Amundi är en stor kapitalförvaltare, det är den största i Europa och listad på Parisbörsen.

Detta är en globalfond vilken oftast innebär betydligt högre kostnader än andra typer av fonder, trots detta har Avanza lyckats att hålla ner priserna på denna fonden. Mycket på grund av samarbetet med Amundi. Avanza Global har därför en låg årlig avgift på 0,11%.

Avanza Global följer Avanza Fonders hållbarhetsinstruktion vilket innebär att de inte investerar i fonder som kan ha intäkter från försäljning av kontroversiella vapen.

Avanza zero

Avanza Zero är en indexfond som följer utvecklingen i marknadsindexet SIX30RX-index, som investerar i 30 stycken aktier på Stockholmsbörsen.

För att investera i fonden måste köparen ha ett konto på Avanza som gör det möjligt att investera i fonder. Den minsta insättningen för att börja investera är 100 kronor, dock finns det inga krav på minsta nyinsättning efter detta. Skulle dock kunden vilja påbörja ett månadssparande i fonden är minsta månadssparande 100 kronor.

Avanza Zero
Vad får du exponering mot?

Regionerna som Avanza Zero placerar i är Sverige och övriga Västeuropa. Inom dessa länder är de största branscherna som den placerar investeringar i inom industri, finansiell service, teknik och kommunikationstjänster. Fonden har stort innehav i företag som Hennes och Mauritz AB och Atlas Copco AB.

Det som utmärker Avanza Zero från de andra indexfonderna är avgiften. Den årliga avgiften för just denna indexfond 0% oavsett hur fondens utveckling har gått. Tidigare har fondens utveckling varit 5,1% under ett år, detta är dock ingen garanti för att fonden kommer att fortsätta ha denna avkastning varje år. Den kan bli både högre och lägre.

Länsförsäkringar Europa Indexnära

Länsförsäkringar Europa indexnära är en fond som placerar på aktiemarknaden som existerar i Europa. Detta gör den genom att investera i företag som är noterade på aktiemarknaden. 

Indexfonden följer marknadsindexet MSCI Europe och målsättningen är att till största möjliga mån följa dess finansiella utveckling. Fondbolagets förvaltare kan välja att utesluta en del av fonderna som marknadsindexet annars placerar i. Detta kan i så fall bero på att de fonderna som exkluderas inte följer fondbolagets principer när det kommer till investeringar.

Länsförsäkringar Europa indexnära har ingen gräns när det kommer till minsta startinvestering eller månadssparande. Detta innebär att det är upp till kunden själv att avgöra hur mycket investeringen ska börja på.

Länsförsäkringar Europa Indexnära
Vad får du exponering mot?

Fondens årliga förvaltningsavgift är fastställd till 0,20% och den har tidigare gett en avkastning på 10,4% under ett år. Observera att det år till år skiljer sig stort när det kommer till avkastning.

De fem största regionerna som indexfonden placerar i är Västeuropa exklusive Sverige, Nordamerika, Asien exklusive Japan och Latinamerika. 

Detta innebär att Länsförsäkringar Europa indexnära har en stor spridning som sträcker sig världen över. Fonden fokuserar på att investera i företag inom bland annat finansiell service, sjukvård och industri.

Swedbank Robur Access Asien

Swedbank Robur Access Asien är en aktiefond med inriktning på branscher i Asien, dock inte i Japan. Fonden syftar till att följa marknadsindexet MSCI Asia Ex Japan Net, detta är ett index som investerar i stora och medelstora företag som är listade på den asiatiska börsen. Viktigt att notera är att den utesluter Japan och investerar alltså inte i aktier som är listade på börsen i Japan.

Då Swedbank Robur Access Asien är en indexnära fond är målsättningen att följa marknadsindexet till den mån som det går. Avsteg kan göras om marknadsindexet inkluderar företag som inte lever upp till fondbolagets investeringspolicy.

Swedbank Robur Access Asien A
Vad får du exponering mot?

Swedbank Robur Access Asien har inget krav på minsta insättning eller månadssparande och den har en årlig avgift på 0,20%. Tidigare år har den årliga avkastningen varit 9,4%.

Trots att det är en Asienfond investerar Swedbank Robur Access Asien i andra regioner utöver detta. 94,3% av investeringarna befinner sig i Asien exklusive Japan, de övriga 5,7% är placerade i Nordamerika, Västeuropa exklusive Sverige. De två största branscherna som fonden placerar i är teknik och finansiell service.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Spiltan aktiefond investmentbolag inriktar sig på svenska investmentbolag, dessa bolag ska även vara svenska bolag. Fondens målsättning är att över tid ge bättre avslutning än Stockholmsbörsen. Den syftar även till att göra detta till en lägre kostnad än den genomsnittliga indexfonden. 

I denna indexfond väljer förvaltaren aktivt vilka företag som fonden ska investera i. Förvaltaren reglerar även hur mycket procent fonden ska placera i varje företag. Efter detta är gjort är fonden passivt förvaltad.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Vad får du exponering mot?

Spiltan aktiefond investmentbolag har en årlig avgift på 0,20% och över 1 år har den tidigare gett en avkastning på 16,6%. Fonden har gränser för insättningar, med detta menas att minsta startinvesteringen måste vara 100 kronor eller mer. Minsta nyinsättningen och månadssparandet måste även det vara på 100 kronor vardera.

Till 99,6% placerar Spiltan aktiefond investmentbolag på den svenska aktiemarknaden, de resterande 0,4% sker i övriga Västeuropa. Fonden placerar till väldigt stor del i företag inom finansiell service, hela 86,4%. Övriga branscher som ingår är bland annat sjukvård och industri.

HITTA LÄGSTA AVGIFTERNA

Här är de billigaste indexfonderna 2022

Här nedanför har vi sammanställt de 6 billigaste indexfonderna från Avanza och Nordnet.

IndexfondFörvaltningsavgiftTotala avgiften
Avanza Zero0,00%0,00%
Avanza Global0,05%0,10%
Nordnet Indexfond Sverige0,00%0,00%
Nordnet Indexfond Finland0,00%0,00%
Nordnet Indexfond Danmark0,00%0,20%
Nordnet Indexfond Norge0,00%0,00%
Avanza Zero

Avanza Zero har som tidigare nämnts en årlig avgift på 0%. Detta gör att den är en av de indexfonder som är mest förmånlig att investera i. Det finns inga undangömda avgifter som kommer att debiteras från sparandet.

Avanza Zero har ett marknadsindex som har övervikt i den svenska aktiemarknaden. Således, om man är intresserad av att investera i en fond med svensk grund så kan denna vara ett alternativ.

Avanza Global

Avanza Global är en annan av Avanza Fonder AB:s förmånliga indexfonder. Denna fond har en global inriktning som brukar innebära högre avgifter. Då Avanza valt att samarbeta med Amundi som är Europas största kapitalförvaltare har de lyckats att få ner kostnaderna.

0,11% är den årliga avgiften på, vilket innebär att det är en av de mest prisvänliga indexfonder. Således, om man vill investera i en global fond med låg avgift så är denna ett bra alternativ.

Nordnet Indexfond Sverige

Nordnet Indexfond Sverige är ytterligare en indexfond som kommer att vara en av de billigaste att investera i. Denna fonden har inga årliga avgifter. Den har heller inga förvaltningsavgifter vilket gör den till en av de mest förmånliga tillsammans med Avanza Zero.

Fonden är en aktieindexfond som har en placeringsinriktning på den svenska aktiemarknaden. Målsättningen och strategin med indexfonden är att följa marknadsindexet NASDAQ OMXSBGI, vilket innebär att indexfonden syftar till att följa denna och ge en liknande avkastning.

Nordnet Indexfond Finland

Nordnet Superfonden Finland är ytterligare en indexfond som har 0% i årliga avgifter och i förvaltningsavgifter. Detta gör fonden till en av de billigaste indexfonderna att investera i.

Då fonden är en indexfond syftar den till att följa marknadsindexet OMX Helsinki 25 Index. Den har sin inriktning på den finska marknaden och målsättningen är att ge liknande avkastning som sitt index.

När Nordnet lanserade denna fond gjorde dem det inte endast möjligt för fondsparare i Finland att fondspara till det förmånliga priset. Utan de gjorde även det möjligt för svenska fondsparare att fondspara avgiftsfritt i Finland. Detta innebär även att deras fondsparare kan få en bredare valutaexponering genom denna indexfond, till ett väldigt förmånligt pris.

Nordnet Indexfond Danmark

Ytterligare en fond som kommer att vara en av de billigaste indexfonderna är Nordnet Indexfond Danmark. Detta på grund av att även denna har en årlig avgift samt förvaltningsavgift på 0%.

Indexfonden följer marknadsindexet OMX Copenhagen 25 GI Index och syftar till att ge liknande avkastning som denna, vilket gör att fonden kommer att återspegla indexets sammansättning.

Precis som med tidigare fond, Nordnet Indexfond Finland, gjorde denna indexfond det möjligt för Nordnets kunder att investera i en indexfond till 0% i årlig avgift men samtidigt få en bredare valutaexponering vilket kan vara till fördel för investeraren och dennes portfölj.

Nordnet Indexfond Norge

Nordnet har skapat ytterligare en fond som kvalar in på listan bland de billigaste indexfonderna att investera i under år 2022. Detta är deras fond Nordnet Superfonden Norge som är en indexfond som följer marknadsindexet OBX-index. Fondens målsättning är att ge likande avkastning som indexet och ha en liknande sammansättning som detta.

Förvaltningsavgiften och den årliga avgiften på indexfonden är 0% vilket ger kunderna ett väldigt förmånligt investeringsalternativ. Förutom att Nordnet Superfonden Norge inte har en avgift erbjuder den sina kunder att investera på en annan marknad än Sverige. Att kunna investera till en avgift på 0% hör inte till vanligheterna när det kommer till att investera på andra marknader än de i ens egna land. Fördelen med detta är att investerarna kan få en bredare portfölj med en valutaexponering.

Således, om man vill få ökad valutaexponering till en billig avgift så kan Nordnet erbjuda bra alternativ.

Olika typer av indexfonder

Det finns väldigt många olika typer av indexfonder, enkelt sagt kan man säga att det kan skapa lika många indexfonder som det finns index. En indexfond behöver som tidigare redovisats inte endast följa ett index i ett visst land, utan det finns de indexfonderna som följer ett bredare index som sträcker sig över flera regioner i världen. 

Således innebär detta att en indexfond kan följa ett marknadsindex på den svenska aktiemarknaden precis som den kan följa ett i USA, Japan, Asien eller ett annat land.

Viktigt att veta är även att en del indexfonder investerar i alla företagsaktier som finns inkluderat i indexet medan andra endast investerar i ett snitt av de företagsaktier som finns inkluderat i indexet.

De global indexfonderna investerar i stora delar av världen, därav namnet global. Således ger detta investeraren en stor exponering till världen och en större riskspridning. Oftast innehåller globala indexfonder en stor exponering mot den amerikanska marknaden och dess börser.

Eftersom de globala indexfonderna har en så pass bred täckning, bör de vara en sorts fond som alla fondportföljer innehåller. Viktigt att tänka på är att det dock inte finns någon anledning att fylla portföljen med flertalet olika globala indexfonder. Detta eftersom de oftast följer samma index och på så sätt skapas det ingen variation i portföljen. Istället rekommenderas investeraren att investera i en global indexfond med låg avgift.

När investering sker i globala indexfonder får investeraren en exponering mot olika bolag i olika branscher. Bolag som en global indexfond kan investera i är exempelvis Apple, Amazon, Microsoft och Google.

När det istället gäller de svenska indexfonderna så är dessa inriktade på den svenska börsen och aktiemarknaden istället för hela världens. Dessa indexfonderna syftar till att antingen följa Stockholmsbörsen eller så brukar de följa de 30 stycken svenska bolag med mest omsättning på börsen.

En svensk indexfond kan även placera i andra delar av världen och detta är ett vanligt fenomen, dock ska merparten ligga på den svenska marknaden. Med merparten innebär det att den största delen av fonden är placerad inom den svenska marknaden.

Ytterligare en fördel med att placera i svenska indexfonder är att det finns två helt kostnadsfria alternativ. Som kund hos Avanza erbjuds investerare att placera sina pengar på indexfonden Avanza Zero och kunder hos Nordnet erbjuds indexfonden Superfonden Sverige.

Svenska indexfonder ger sina investerare en exponering mot bolag såsom Hennes och Mauritz, Atlas Copco och Volvo. Detta ger investerare en bredare exponering då de svenska indexfonderna investerar i olika branscher.

Precis som namnet säger investerar europeiska indexfonder just på den europeiska aktiemarknaden. Med detta menas att europeiska indexfonder investerar i de största europeiska bolagen, som är registrerade på de olika börserna som finns runt om i Europa.

Dessa har större exponering mot Europa än övriga indexfonder har, vilket gör att de har en mer geografiskt avgränsad placeringshorisont än vad exempelvis globala indexfonder har. Förvaltare rekommenderar att varje fondportfölj bör innehålla europeiska indexfonder, då dessa anses vara en bra grund i portföljen.

De personer som väljer att investera i europeiska indexfonder kan få en bred exponering mot olika typer av branscher. Detta eftersom denna typ av indexfond kan investera i företag såsom Volkswagen och Louis Vuitton exempelvis…

Indexfonder som investerar på tillväxtmarknader har en exponering mot de olika tillväxtmarknaderna som finns i världen. De investerar exempelvis på börserna i Asien och i Afrika, som anses vara två av världens tillväxtmarknader.

En tillväxtmarknad är ett land där ekonomin är på framfart, det vill säga att marknaden och ekonomin är på uppgång och växer i snabb takt. Detta kan exempelvis vara länder där ekonomin till största del varit beroende av jordbruk var man nu väljer att satsa på industrialisering. Detta leder i sin tur till att landet kan börja exportera nya typer av varor exempelvis.

Just denna typ av indexfond är något som kan ses som en annorlunda och intressant investering att ha i sin fondportfölj. Dock anser förvaltare att det inte ska vara för mycket av denna typ av indexfond i ens portfölj, detta eftersom de kan innebära en större risk. En annan risk kan vara att indexfonder som investerar i tillväxtmarknader kan investera i bolag som inte är lika kända och tillförlitliga som mer välkända bolag.

Detta gör det svårare för investerarna att sätta sig in i bolagen och förstå vad de faktiskt gör. Till följd av detta rekommenderar förvaltare att en investerare ska max ha cirka 10-15% av de totala kapitalet investerat i tillväxtmarknader.

FRÅGOR & SVAR

Bra tips för dig som ska spara i indexfonder

När det kommer till att investera pengar kan det vara svårt att veta var man ska börja. Det kan även kännas som en djungel om man aldrig tidigare har investerat pengar. Därför kan det vara skönt att få tips av de som är insatta så att man vet vad man ska tänka på när det kommer till att investera pengar. 

Nedan kommer det presenteras en del tips kring investerande vilka kan anses vara aktiespararnas gyllene reglerna.

1. Var långsiktig

När det kommer till att skapa en investeringsstrategi rekommenderas man att ta fram tydliga mål med sitt sparande, dessa mål ska i sin tur vara realistiska. Många investerare har exempelvis som mål att spara till en handpenning till köp av bostad eller att spara till en buffert.

När målen är definierade gäller det att skapa en rimlig tidshorisont för sparandet. Aktiesparare rekommenderar investerare att spara långsiktigt under ett antal år framåt i tiden. De flesta som når framgång inom sitt aktie- eller fondsparande har haft en plan som sträcker sig långt fram i tiden.

En generell regel är att ett långsiktigt investeringssparande till större grad bidrar till en större förmögenhet.

2. Investera regelbundet

Drömscenariot för en investerare är självklart att lyckas att investera alla sina pengar i exempelvis fonder när marknaden ligger lågt. Detta för att sedan kunna sälja dessa när marknaden vänt och därmed få en bra vinst och avkastning. Dock är detta en taktik som många förvaltare försökt att använda men utan att nå någon större framgång.

Den taktik som visat sig att fungera bäst är att ha ett månadssparande. Detta gör att investeringarna sker regelbundet, både när marknaden ligger i botten och på toppen. Detta leder i sin tur till att fondandelarna köps till både högre och lägre priser. För att få bästa möjliga effekt av månadssparandet ska detta ske under en längre period.

3. Kontrollera riskerna (diversifiera)

När det kommer till sparande i exempelvis fonder finns det vissa faktorer som investeraren måste ta hänsyn till, en av dessa faktorer är risk. Alla människor har olika tankesätt när det kommer till risk, en del ser endast till hur hög avkastning som fonderna kommer ge. Detta innebär att de oftast är beredda att ta en högre risk. Men det finns även de människor som endast vill se att deras fonder ger en högre avkastning än ett vanligt sparkonto men att de inte ska kunna förlora så mycket på dem. Dessa personer bör placera sina pengar i fonder med låg risk. Sedan finns det de personer som är mittemellan av dessa två varpå man kan investera lite i båda.

Det finns inget som säger att ens totala sparande måste ha en viss typ av risk utan den kan ha en mix mellan två av de ovanstående exempelvis. Vilken risk investeraren ska välja beror på vad målet med investeringen är och hur lång tidshorisonten på placeringen är. Är tidshorisonten över 8-10 år brukar det vara rekommenderat att ha en högre risk då dessa oftast hinner återhämta sig ifall börsen skulle gå dåligt under några månader eller år.

Det finns bland annat två olika typer av risker att ta hänsyn till när det kommer till aktiesparande, dessa är bolagsrisk och marknadsrisk. Bolagsrisk innebär den risken som finns att ett visst bolag går dåligt på börsen. För att minska risken i aktieportföljen bör investeraren därför sprida sina placeringar över 10-15 stycken olika bolag. Dessa bolag bör vara fördelade på 5-6 stycken olika branscher. Detta innebär att om en bransch eller ett visst bolag går dåligt kan de andra jämna ut detta och förlusten blir förhoppningsvis inte lika stor som om alla pengar är investerade inom en viss bransch.

Marknadsrisk innebär istället risken att hela aktiemarknaden ska gå dåligt. För att minska denna risk rekommenderas investeraren att sprida sitt sparande till mer än aktier.

4. Var försiktig med belåning

Det finns de personer som lånar pengar för att sedan investera dessa, dock bör det vidtas en del försiktighetsåtgärder när det kommer till att göra det. Oftast är räntan för lånet högre än den räntan man kan få genom att investera pengarna. 

För att sedan investera dessa finns inga rätt eller fel utan individen måste själv känna av om detta är något som passar dennes investeringsstrategi likaså ens ekonomi. De investerare som lånar pengar för att sedan köpa aktier vill oftast åt den så kallade hävstångseffekten. Dock bör man vara mer insatt i aktiesparande innan man ger sig på detta.

5. Håll dig välinformerad och genom rätt källor

Genom att äga aktier blir man delägare i företaget som aktierna finns hos. Således innebär det att man bör vara insatt i bolaget och vad som pågår inom det. Aktiemarknaden handlar om kunskap och intresse, vilket gör att de investerarna som är insatta i bolagen som de äger aktier i är de som det går bäst för.

Det finns många som ger råd kring vad investeraren ska göra med de olika aktier som han eller hon äger. Detta innebär att det är viktigt för investeraren att sålla bort en del information, investeraren måste se till att den följer korrekt information. Därför är det viktigt att välja att inhämta information från källor som anses vara trovärdiga och pålitliga.

6. Gör din egen analys

När det kommer till aktiesparande är det viktigt att göra en egen analys. Detta innebär att investeraren ska inhämta information om olika bolag som han eller hon är intresserad av att investera i. Med denna informationen kan investeraren sedan jämföra de olika bolagen mot varandra.

Det finns även olika typer av information som man som investerare bör kunna om ett bolag innan man väljer att köpa aktier i det. Exempelvis handlar det om att man ska veta vad företaget gör, vilken bransch företaget befinner sig i och hur det går för branschen.

7. Sätt upp investeringsregler

Slutligen är det viktigt sätta upp investeringsregler för sitt sparande. Det kan exempelvis handla om att en omplacering inte får ske inom en viss tid, eller att sälja av eller köpa när marknaden har ett visst läge och aktierna uppnått en viss summa.

Viktigt är att anpassa investeringsreglerna efter ens egna risker och placeringsmål. Detta för att få så bra utveckling som möjligt på sitt sparande. Läs mer om investeringsregler.

BYGG EN FONDPORTFÖLJ I FYRA ENKLA STEG

Hur bygger man en fondportfölj av indexfonder?

Att bygga sin egna fondportfölj är lättare än vad många tror. För att göra det hela enklare kan man förhålla sig till nedan steg för att enklare förstå processen.

1. Öppna ett konto på Avanza eller Nordnet

Första steget är att öppna ett konto på Avanza eller Nordnet. Viktigt att tänka på här är att det ska gå att placera i indexfonder via detta konto. Detta innebär att kontot som ska öppnas ska vara ett investeringssparkonto, fondkonto eller kapitalsparkonto.

Ett konto är lätt att öppna och det tar endast 3 minuter. När kontot är öppnat är första steget avklarat. 

2. Sätt upp automatiska överföringar

Nästa steg är att bestämma hur mycket pengar som ska investeras varje månad. När detta är bestämt är det dags att sätta upp automatiska överföringar, dessa ska helst ske en gång varje månad.

Fördelen med att sätta upp automatiska överföringar är att dessa kommer att ske per automatik och därför minskas risken att glömma att göra en överföring.

Indexfonder-Aktieskolan

3. Välj 4-6 fonder med spridd exponering

Sedan kommer steget som kan anses vara det svåra, nämligen att välja vilka indexfonder som portföljen ska innehålla. Ett generellt tips är att portföljen ska innehålla mellan 4-6 olika indexfonder, dessa ska även ha olika inriktning.

Ytterligare ett generellt råd är att portföljen bör innehålla en global och en europeisk indexfond. Detta kommer göra att portföljen får en bredare spridning. Risken kommer även att bli lägre då denna sprids ut över olika regioner i världen, skulle ett lands börs gå dåligt kan de andra ländernas återhämta denna förlust.

Läs mer om olika sorters indexfonder här.

4. Njut av livet medans dina investeringar gör dig rikare

Då indexfonder är passiva fonder som förvaltas av olika fondförvaltare är sista steget endast att avvakta och se sina investeringar växa.

Investeringarna kommer automatisk ske varje månad och investeraren måste inte själv förvalta indexfonderna då dessa följer ett specifikt index. Skulle något behöva ändras inom indexfonden sköter fondförvaltaren detta.

FRÅGOR & SVAR

Hur många fonder borde jag äga i portföljen?

En fondportfölj bör ha ett innehav som består av 4-6 stycken olika fonder för att öka riskspridningen. För att utöka riskspridningen ytterligare bör dessa 4-6 stycken fonderna ha en placeringsstrategi på olika marknader.

Riskspridningen blir bred på grund av att olika marknaders börsar går olika bra genom tiden. De går både upp och ned, vilket innebär att de olika marknaderna kommer att kompensera för varandra.

Varför ska man investera i indexfonder?

Historiskt sett har indexfonder visat sig att gå bra, till och med bättre än många av de aktivt förvaltade fonderna. Detta på grund av att det oftast är svårt att slå index oavsett hur aktivt fonden förvaltas.

Ytterligare anledningar att investera i indexfonder är att de oftast är billiga och har lägre risk en många andra typer av fonder.

Fördelar med indexfonder

Det finns många olika fördelar med att investera i indexfonder, dock är de främsta fördelarna att det är ett bra och billigt investeringsalternativ. En annan fördel är att det går att investera relativt små belopp gentemot vad man kan göra inom aktiehandel. Dessa investeringar har oftast heller inga transaktionsavgifter.

Ytterligare en fördel med indexfonder är att investerarna kan välja att köpa och sälja sina fondandelar när det passar honom eller henne. Genomförandet brukar oftast gå relativt snabbt också, då det vanligtvis tar en dag eller två.

Nackdelar med indexfonder

Det finns inte jättemånga nackdelar med att investera i indexfonder, men det finns givetvis alltid någon nackdel med allt. En av nackdelarna som finns med att investera i indexfonder är att förvaltarna inte kan välja ut de bästa aktierna som finns på marknaden.

Ytterligare en nackdel är avkastningen, en aktivt förvaltad fond kan ge en avkastning som överstiger indexet. Detta är dock inte alltid fallet men det kan hända. När det kommer till indexfonder kan investeraren inte förvänta sig att detta kommer till att ske. Detta då indexfondens avkastning förväntas och syftar till att följa indexet. 

Således kan detta i vissa fall innebära att en indexfond kan få en lägre avkastning än en aktivt förvaltad fond.

Risker med att investera i fonder

Det finns risker med att placera i fonder, dock är denna oftast lägre än riskerna som finns vid investeringar i aktier. En av riskerna kan vara att kursutvecklingen blir negativ. Kursutvecklingen kan påverkas och bli negativ om det är oroligt i omvärlden, eller i det land som fonden placerar i. 

Anledningar till att kursutvecklingen påverkas negativt kan vara marknadsutveckling, politiska händelser och att förvaltaren gjort ett dåligt investeringsjobb.

Ytterligare en risk kan vara om investeringarna skett i en annan valuta än den svenska. Detta då avkastningen kan påverkas negativt på grund av valutakursen.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Stor guide om indexfonder
Author Rating
51star1star1star1star1star

Disclaimer & Annonspolicy: Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Ingenting som läses på Aktieskolan.se ska ses som rådgivning, vi skriver för att inspirera våra läsare till att skapa en bättre privatekonomi. Det innebär att du står själv som ensam ansvarig över dina beslut. Sidan innehåller samarbetslänkar/annonslänkar till våra samarbetspartners (t.ex. Avanza bank). Det innebär att vi ibland kan erhålla en ersättning om du som besökare skapar ett konto hos våra partners via en länk från Aktieskolan.se. Du som besökare påverkas ej av länkarna. Läs fullständig disclaimer och annonspolicy på vår dedikerade sida.