Investmentbolag → 44 bästa investmentbolagen 2022

Investmentbolag-bästa investmentbolagen

Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Kapitel 1

Vad är ett investmentbolag?
Substansvärde, Substansrabatt och substanspremie

Kapitel 2

Substansvärde, rabatt & premie
Mest ägda investmentbolagen

Kapitel 3

10 mest ägda investmentbolagen
Svenska investmentbolag

Kapitel 4

Svenska investmentbolag

Kapitel 5

Amerikanska investmentbolag
franska investmentbolag

Kapitel 6

Franska investmentbolag
belgiska investmentbolag

Kapitel 7

Ned. & Belgiska investmentbolag
finska investmentbolag

Kapitel 8

Finska investmentbolag
danska investmentbolag

Kapitel 9

Danska investmentbolag
norska investmentbolag

Kapitel 10

Norska investmentbolag
tyska investmentbolag

Kapitel 11

Tyska investmentbolag
italienska investmentbolag

Kapitel 12

Italienska investmentbolag
Bästa investmentbolagen

Kapitel 13

Bästa investmentbolagen 2022

Kapitel 14

Vad ska man titta på?
fördelar och nackdelar

Kapitel 15

Fördelar, nackdelar & risker
Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

Kom igång på bara 5 minuter

Att investera i olika typer av värdepapper så som aktier och fonder blir allt vanligare. Alla strävar efter samma sak, att få avkastning på sitt kapital. Det finns de personer som är mer insatta i börsen och aktiemarknaden medan det även finns de som är nybörjare på marknaden. 

Som nybörjare kan det vara svårt att förstå alla olika termer och investeringsalternativ som finns. Ett mycket bra alternativ är att investera i investmentbolag.

FRÅGOR & SVAR

Vad är ett investmentbolag?

Affärsidén med att driva ett investmentbolag är att investera i andra bolag som äger aktier, så kallade aktiebolag. Detta innebär i sin tur att investmentbolaget köper och säljer aktier i andra bolag. Investmentbolag kan därför liknas med fonder, detta på grund av att det sker investering i andra företag. De aktieinvesteringarna som ett investmentbolag har kallas för portföljbolag. 

Dock måste investmentbolaget notera sig på börsen först, innan utomstående kan handla med aktier i bolaget. Investmentbolaget kan i sin tur både handla med aktier i icke-noterade företag och med företag som är börsnoterade.

Investmentbolag är bra aktier för nybörjare

Ett investmentbolag kan till stor liknas med fonder. Kort förklarat man säga att en fond innebär att investerarna direkt äger de faktiska tillgångarna som finns i fonden. Således innebär detta att om en fonds värde stiger, stiger även ägarens innehav som han eller hon har i fonden. 

Dock fungerar det lite annorlunda när det kommer till investmentbolag, trots att det liknas med just fonder. När det kommer till investmentbolag äger investerarna själva investmentbolaget. Således innebär det att investerarna inte äger investmentbolagets tillgångar och på så sätt blir investerarna istället indirekta ägare av investmentbolagets tillgångar. Detta genom att de äger aktier i bolaget. 

I sin tur innebär detta att bara för att investmentbolagets tillgångar stiger i värde behöver inte aktierna stiga i värde. Detta på grund av att aktiekursen inte är bunden till investmentbolagets tillgångar. Det som istället bestämmer värdet och priset på aktiekursen är vad marknaden är villig att handla aktien för, det vill säga vad marknaden är beredd att köpa och sälja aktien till för pris. 

Vi nämner bl.a. Investmentbolag som bra aktier i vår artikel om aktier för nybörjare.

Investmentbolag eller Aktiefonder

Varför ska man äga investmentbolag i sin aktieportfölj?

En av anledningarna att investera i investmentbolag är att denna typ av aktiemarknad passar lika bra för de som är nybörjare som för de som handlat med aktier under en längre tid. Dock är detta endast en av flertalet fördelar med att investera i investmentbolag. 

En annan är att ledningen i investmentbolagen är väldigt kunniga inom att investera, utveckla och sälja bolag. De är experter på sådana saker som kan vara svåra för den vanliga investeraren. I sin tur ger detta en enklare och smidigare placering då det är experter som sköter handeln på aktiemarknaden. 

Ytterligare en fördel är att investmentbolag ofta har en mycket låg förvaltningskostnad. Du som investerare får således en duktig och kompetent förvaltning av sitt kapital till en låg avgift.

Mindre underhåll än direktägande i olika bolag

Det är generellt oftast svårare att handla med aktier än fonder när det kommer till att spara långsiktigt, så som till pensionen. Detta eftersom det i stort sätt är omöjligt att veta om bolaget kommer finnas kvar så pass länge och gå bra fram till att det är dags att använda sitt pensionssparade. Investmentbolag gör dock detta möjligt då dessa bolag är förnyade och portföljerna ändras successivt. De äger och innehåller många olika bolag, vilket ger en god trygghet i portföljen.

Vad innebär investmentbolags substansvärde?

Det finns olika termer som kan vara bra att ha koll på när man ska investera i ett investmentbolag, dessa är substansvärde, substansrabatt och substanspremie.

Substansvärde

Substansvärdet är relativt enkelt att förstå och enkelt förklarat är det värdet på ett investmentbolags tillgångar minus dess skulder, om sådana finns. Detta fungerar således som en värdering på investmentbolag. Om man vill bedöma hur marknaden värderar bolaget och aktien kan man använda sig av substansvärde.

De två sist nämnda, substansrabatt och substanspremie, är enklast att förklara gemensamt då de är varandras motsatser. Dessa två förklarar om priset, det så kallade börsvärdet, är lägre eller högre än bolagets substansvärde. Skulle det vara så att investmentbolagets aktiekurs är lägre än substansvärdet, då handlas aktien till substansrabatt. Skulle det vara tvärtom, att aktiekursen är högre än substansvärdet, då uttrycker man att aktien handlas med en premie.

Substansrabatt

När investerare handlar investmentbolag med substansrabatt betalar de mindre för portföljen än vad de skulle behövt göra om investerarna handlat aktierna var för sig och direkt istället. Detta på grund av att istället för att få ett pris på vardera aktie kan investerarna få dem för en rabatterad klumpsumma.

Substanspremie

Tidigare nämndes det att substanspremie är motsatsen till substansrabatt. Således innebär detta att investerarna betalar mer för portföljen med aktier i investmentbolaget än vad de skulle gjort om de handlat aktierna var för sig utanför investmentbolaget. Enkelt förklarat innebär detta att klumpsumman i investmentbolaget blir högre.

10 börsnoterade bolag från Sverige

Svenska investmentbolag på börsen

Det finns flera svenska investmentbolag och nedan går vi igenom tio av dessa bolagen. De noterade svenska investmentbolagen har en bra historisk gällande avkastning och förhoppningsvis kan det fortsätta på den vägen i framtiden. Här kommer bolagen i bokstavsordning.

PODCAST INSPELAD AV NICKLAS "INVESTERAREN" ANDERSSON

Poscast om investmentbolag

Läs mer och börja investera i investmentbolag hos någon av de två bästa nätmäklarna:

TOPPLISTA

10 mest ägda investmentbolagen

Det finns ofantligt många investmentbolag att investera i och det är inte alltid lätt att veta vilka man ska välja eller ens börja studera. Därför kan det hjälpa att veta vilka som just nu är mest ägda på den svenska marknaden. Just nu är de mest ägda investmentbolagen i Sverige Investor, Industrivärlden, Latour och Kinnevik (bland Avanzas kunder). 

Viktigt att komma ihåg är att trots att dessa fyra toppar listorna som de mest ägda är det bra att själv sätta sig in i vilka bolag som dessa investerar i, så att man bildar sig en egen uppfattning.

 Bolag/AktieAntal ägare bland Avanzas kunder (cirka)
1Investor278 632
2Kinnevik123 045
3Latour90 869
4Industrivärden63 899
5Svolder43 789
6EQT41 651
7Bure Equity41 079
8Ratos38 025
9Lundbergföretagen32 317
10Creades31 534

Uppdaterad: 2022-01-04

Förvaltningskostnader för de svenska investmentbolagen

Det finns ingen förutbestämd regel som säger att investmentbolags förvaltningskostnader får vara si eller så höga. Dock brukar de vara relativt låga om man jämför med fondavgifter som brukar ligga på 0,20-2,00 %. Det finns de investmentbolag som har extremt låga förvaltningskostnader, runt 0,03 %, medan det finns de som har betydligt högre, upp över 1 % i avgift.

En förvaltningskostnad är den avgift som investeraren betalar för att en person, så kallad förvaltare, ska ta hand om placeringarna och sköta handeln med aktierna i de olika bolagen. Dessa avgifter kan bli relativt höga beroende på hur långsiktig investeringen är. En generell regel är att desto längre placeringshorisont, desto lägre bör förvaltningskostnaden vara. 

Det är därför viktigt att som investerare granska dessa avgifter innan en investering görs. Det kan skilja på många kronor mellan att investera i ett bolag med exempelvis en avgift på 0,15 % och på ett med en avgift på 1,10 %.

Lista över bolagens förvaltningskostnader och avgifter

Bolag/AktieFörvaltningskostnad/avgift
Bure0,68%
Creades0,60%
Industrivärden0,15%
Investor0,18%
KinnevikRedovisas ej
Latour0,10%
Lundbergföretagen0,09%
Ratos1,00%
Svolder1,10%
Traction0,05%
Öresund0,50%

Uppdaterad: 2022-01-04

Amerikanska investmentbolag

UTLÄNDSKT

Amerikanska investmentbolag och investmentbanker

Givetvis finns det investmentbolag som har sitt ursprung och säte på andra marknader än den svenska. Amerika är ett av de länder där många olika investmentbolag är aktiva och nedan kommer vissa av dessa att nämnas.

Rule no. 1: Never loose money
Rule no. 2: Never forget rule no. 1

- Warren Buffett, Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway är amerikanskt bolag som grundades år 1839 och de investerar och förvaltar bolag i flertalet olika branscher. Dessa branscher tenderar att rikta sig mot finans och industri. 

Berkshire Hathaways mål och vision är att bidra med ett aktivt ägande och förvaltande när det kommer till investeringar som de gör. Detta genom att långsiktigt vara delaktiga inom de olika bolagen.

BlackRock

Blackrock Inc är ett amerikanskt investmentbolag som bildades år 1988, deras huvudkontor är placerat i New York. Blackrock har ett mål att alla investerare ska kunna handla med deras portföljer oavsett strategi. 

Detta märks tydligt då de har en plattform av olika investeringsstrategier, för att attrahera alla typer av investerare.

Brookfield Asset Management

Brookfield grundades år 1997 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada. Det är ett investeringsbolag som inriktar sig på förnybar kraft, infrastruktur och fastigheter.

Brookfield har flera olika dotterbolag och en del av dessa bolag driver egna aktie- och räntefonder. Dessa dotterbolag äger även egna kraftnät som distribuerar egen elkraft.

Danaher

Danaher är verksamt inom branscher såsom formgivning och tillverkningsindustri, hälsovård och konsumentprodukter. Bolaget grundades år 1969 och sedan dess har det haft olika namn. 

År 1984 fick bolaget namnet Danaher som är dess namn än idag. Bolaget är globalt och är mest aktivt i Nordamerika och Europa.

Fairfax Financial Holdings

Fairfax Financial Holdings Limited är ett investmentbolag som uttalat har som mål få högsta möjliga utdelning genom dess investeringar. De har sitt huvudsäte i Toronto, Kanada och de investerar huvudsakligen inom branscher såsom fastigheter och försäkringar. 

Bolaget har även flera dotterbolag, bland annat Northbridge Financial och Zenith Insurance Company. Bolaget grundades av sin nuvarande VD vid namn Prem Watsa år 1985 och de är listade på börsen i Toronto.

Markel

Markel är ett holdingbolag som arbetar inom försäkringsbranschen, varför de gör investeringar runt om i världen. Bolagets huvudkontor ligger i Virginia och det grundandes år 1930. 

År 2005 grundade Markel ett dotterbolag som heter Markel Ventures, genom vilket får de möjlighet till att investera pengar i bolag som inte ingår i försäkringsbranschen. Branscher som de investerar i är bland annat sjukvård, industri och finansiella sektorn.

Liberty global

Liberty global har en vision om att de varje dag ska tänka stort men agera i mindre skala. Detta eftersom de anser att det är viktigt att arbeta med mindre bolag. Liberty Global driver Liberty Global Ventures som är deras globala investmentbolag. 

Det har en portfolio som består av ett fyrtiotal företag inom branscher såsom teknik och internet. Förutom kontor i USA har bolaget kontor i Europa, närmre bestämt Amsterdam och London. Detta ger bolaget bättre och större möjligheter att investera på den europeiska marknaden.

Loews

Loews ventures är ett relativt nytt investmentbolag och grundades år 2016. De har ett mål att hjälpa företag i deras uppstartande och vill på så vis hjälpa dem i ett tidigt skede. 

Bolagen som de investerar i är inom fastighetsbranschen och på så sätt vill de vara med och hjälpa till att grunda ett nytt förbättrat sätt att renovera sina hem på.

State Street

State Street är ett amerikanskt investmentbolag som erbjuder tjänster inom den finansiella sektorn. Historiskt sett är State Street den näst äldsta banken i USA genom tiderna då de grundades år 1792. 

Vad gäller bolagets investmentaktiviteter så investerar de inom en mängd olika industrier och bolag. Detta är framför allt på grund av deras långa historia då de har ett enormt globalt nätverk.

Lazard

Lazard är ett investmentbolag som också de erbjuder finansiella tjänster. Precis som många av de andra investmentbolagen har de sitt operationella huvudsäte i New York. Bolaget grundades år 1848 och är nu aktivt inom 27 olika länder världen över. 

De investerar i dagsläget i en mycket bred portfölj av bolag. Men de lägger extra stor vikt på att göra mycket grundlig forskning innan de faktiskt investerar i ett bolag, och är aktiva aktieägare i de olika bolagen.

Morgan Stanley

Morgan Stanley är också det ett amerikanskt bolag vilka erbjuder finansiella tjänster samtidigt som de är ett aktivt investmentbolag. De har varit aktiva sedan 1935 och har kontor världen över. Detta innebär att de i praktiken investerar inom en mängd olika branscher och industrier. 

Det kan dock tilläggas att Morgan Stanley är mycket aktiva inom fastighetsbranschen historiskt sett och det är något som har följt med genom åren.

Goldman Sachs

Goldman Sachs är ytterligare en av de amerikanska giganterna inom investeringar och finansiella tjänster. Även dessa har sitt huvudsäte i New York och de har varit aktiva sedan år 1869. 

Deras aktiviteter som investmentbolag utgör hela 21 % av bolagets totala omsättning. På grund av deras långa historia är de aktiva inom en mängd olika branscher och industrier. Men de är huvudsakligen inriktade på nyöppnade bolag varpå de kan få större andel ägarskap.

Franska investmentbolag

FRANKRIKE

Franska investmentbolag och konglomerat

Det finns många investmentbolag som agerar på den europeiska marknaden. Därför kommer ett antal europeiska länder att beröras nedan. Först ut är Frankrike och nedan kommer fem av Frankrikes investmentbolag att beskrivas kortfattat.

Louis Vuitton Moët Hennessy

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) är ett franskt företagskonglomerat som främst är kända inom försäljning av lyxvaror. Genom att LVMH investerar i en mängd olika liknande märken innebär det att de har en unik portfölj av olika typer av lyxmärken. 

Således kan deras investeringar också anses vara begränsade till de olika branscherna inom försäljning av lyxvaror.

Pernod Ricard

Pernod Ricard är ett franskt företag som huvudsakligen är aktiva inom sprittillverkning globalt sett. Enligt siffror är de världen näst största försäljare av vin och spritprodukter. Deras huvudsakliga investeringar sker inom just spritindustrin. 

I dagsläget har det inneburit att Pernod Ricard står som ägare för flera av de kända varumärkena, bland annat Stolichnaya Vodka, Beefeater, Kahlua och Havana Club.

Kering

Kering är ett franskt konglomerat inom detaljhandeln. Bolaget är främst inriktad på lyxprodukter där flaggskeppet är Gucci. 

Andra varumärken är Bottega Veneta, Saint Laurent och Pum.

Andra portföljbolag finns verksamma inom skor, smycken, klockor och kläder.

Eurazeo

Eurazeo är ett franskt investmentbolag med ett huvudsakligt fokus på att investera i bolag med potential för utveckling. 

Eftersom även detta bolag är mycket stort så är de aktiva inom en mängd olika branscher, men fokuset kvarstår framför allt på olika typer av tillväxtbolag. Bolaget i sig startade år 2001, vilket innebär att det haft en synnerligen stabil tillväxt under 2000-talet.

Wendel

Wendel är ett investmentbolag som huvudsakligen riktar in sig mot finanssektorn. De anser sig vara en aktiv ägare inom de olika bolag som ägs runtom i världen. 

De har i dagsläget investeringar inom en mängd olika branscher, varpå industri, tillverkning och energi är de största. Bolagen kan anses vara nytänkande till viss del då de bland annat investerar i bolag som inriktar sig mot avfallshantering och säkerhet.

Natixis

Natixis är en fransk investmentbank vilka är listade på börsen i Paris. De har sitt investmentbolag genom Natexis Banque Populaire vilka de gick ihop med år 2006. 

Genom att bolaget är ett av Frankrikes största investmentbolag så är de aktiva inom en mängd olika branscher. Men de är huvudsakligen aktiva inom finansiella tjänster och kapitalförvaltning.

Nederländska och belgiska investmentbolag

UTLÄNDSKT

Nederländska och belgiska investmentbolag

Nedan kommer fem av de nederländska och belgiska investmentbolagen att kortfattat beskrivas.

Groep Bruxelles Lambert

Groep Bruxelles Lambert är ett belgiskt holdingbolag som agerar på den globala marknaden. Bolaget har en koncern som består av flertalet olika dotterbolag som investerar i olika branscher. 

Branscherna som bolaget investerar i är alltifrån industri- och byggbranschen till sportindustrin. Deras vision och mål är att vidareutveckla alla investeringar samt äga och förvalta dessa på ett säkert och tryggt sätt.

Ackermans & Van Haaren

Ackermans & Van Haaren är ett belgiskt industriellt holding- och investmentbolag som grundandes år 1876. Bolagets investeringar är på lång sikt och de investerar främst i branscher som har globala utmaningar. 

Branscherna som Ackermans & Van Haaren investerar i är bland annat fastigheter, energi, råvaror och marinteknik.

Ahold Delhaize NV

Ahold Delhaize NV är ett nederländskt bolag som är verksamt inom dagligvaruhandeln. Bolaget bildades år 1887. Ahold Delhaize NV har dotterbolag som är aktiva på både den europeiska och amerikanska marknaden där de erbjuder mat och andra livsmedel. 

Dotterbolagen är exempelvis stormarknader, närbutiker och bensinstationer. De driver även ytterligare en verksamhet och denna innefattar specialbutiker. Dessa specialbutiker har en försäljning av vin och sprit, samt hälso- och skönhetsprodukter.

Gimv Investeringsmaatschappij Voor Vlanderen

Gimv Investeringsmaatschappij Voor Vlanderen är ett belgiskt investmentbolag som investerar på den globala marknaden. Bolaget specialiserar sig på marknaden för private equity och riskkapital. Deras investeringar sker framför allt i företag som är verksamma inom IT-branschen. 

Deras mål och vision är att upptäcka och investera i företag som är i tillväxtfasen för att sedan kunna tillföra kapital till dessa. De vill även bidra med kunskap till bolagen som de investerar i.

Sofina

Sofina är ett belgiskt investmentbolag som investerar i en mängd olika bolag globalt. De inriktar sig mot att rådgiva olika typer av bolag så att de kan växa ytterligare. 

De huvudsakliga investeringarna finns inom telekommunikation, finansiella tjänster och energi. Bolaget har inte endast investeringar i Belgien, utan också i Nordamerika och Storbritannien.

Finska investmentbolag

FINLAND

Finska investmentbolag och konglomerat

Nedan kommer tre investmentbolag från Finland att nämnas och beskrivas kortfattat.

Sampo

Sampo är en försäkringskoncern baserad i Finland som grundades år 1909. Verksamheten har idag ett moderbolag och två dotterbolag. Verksamheten drivs ursprungligen från moderbolaget vid namn Sampo Plc. De två dotterbolagen är If Skadeförsäkring och Mandatum Life. 

Dessa två dotterbolag har en inriktning på administration, skadeförsäkring och riskförsäkring. Deras största marknadsinnehav är i Skandinavien och i Baltikum och de riktar sig till både privatpersoner och företag.

Loudspring (Cleantech Invest)

Cleantech invest, som nu kallas för Loudspring, är ett finskt investmentbolag. Deras största investeringar görs inom branschen Clean-Tech. I denna bransch finns företag och bolag som har ett fokus på att erbjuda miljövänliga produkter till sina konsumenter. 

De har som mål att dessa produkter ska vara lika effektiva som de som inte är miljövänliga. Loudspring har en bred investeringsportfölj och i denna finns det bolag inom olika branscher. Dessa kan exempelvis vara verksamma inom energi och hållbar utveckling.

Taaleri

Taaleri är även det ett finskt bolag som är verksamt på den finska finansmarknaden. Kapitalförvaltning, finansiering och energi är de tre affärsområden som företaget och dess verksamhet styrs utifrån. 

Företaget erbjuder rådgivning, utveckling och finansiering av olika infrastrukturprojekt inom energisektorn.

DANMARK

Danska investmentbolag

På den danska marknaden finns också ett antal investmentbolag och två av dessa bolag kommer att beskrivas nedan.

Small Cap Danmark

Small Cap Danmark är det första investmentbolaget beläget i Danmark som kommer att beskrivas. Företaget har sitt huvudkontor i Köpenhamn och det investerar i mindre bolag som är börsnoterade. 

Deras mål och vision är att skapa en långsiktig avkastning åt sina aktieägare. Detta gör de genom att leta efter undervärderade bolag på marknaden och på så sätt ge dessa ett högre aktieägarvärde. De flesta bolagen som de investerar i är aktörer på den nordiska marknaden.

Scandinavian Private Equity

Det andra danska investmentbolaget som kommer att beskrivas kortfattat är Scandinavian Private Equity. Även detta bolag har sitt huvudkontor i Köpenhamn. Scandinavian Private Equity är ett investmentbolag som till största delen investerar i private equity-fonder. 

Privatpersoner kan få en ökad diversifiering och potentiell avkastning genom att investera i bolaget. Scandinavian Private Equity investerar i fonder på den nordiska och europeiska marknaden.

NORGE

Norska investmentbolag och konglomerat

Även Norge är ett land där investmentbolag är aktiva och nedan kommer två av dessa beskrivas.

Orkla

Orkla är en norsk livsmedelskoncern som har sitt huvudkontor i Oslo. Denna koncern har en verksamhet som styrs utifrån fyra affärssegment. Dessa affärssegment är Orkla Foods, Orkla Confectionary & Snacks, Orkla Care och sist men inte minst Orkla Food Ingredients. 

Bolaget säljer och levererar förnödenheter, rengöringsprodukter och hälsoprodukter till olika delar av världen. Den största försäljningen görs dock inom Norden, Centraleuropa och Baltikum.

Aker

Aker har ett fokus på investeringar inom industribranschen Deras affärsidé är att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Detta ska de lyckas göra genom att vidareutveckla och aktivt förvalta sina investeringar. 

De två branscher som deras största investeringar görs på är olja och gas. Aker är ett bolag som grundades redan år 1841, dock har bolaget genomgått ett antal omstruktureringar sedan dess.

Portugisiska investmentbolag

TYSKLAND

Portugisiska investmentbolag

Här nedanför har vi listat ett Portugisiskt investmentbolag inom papper och cement. Har ni koll på fler investmentbolag från Portugal så får ni gärna tipsa oss!

Semapa Sociedade de Investimento e Gestao

Semapa Sociedade de Investimento e Gestao är ett portugisiskt investmentbolag inom papper och cement. 

Deras tre delar i bolaget behandlar papper, massa och cement.

Bolaget säljer även färdigblandad betong och annat inom jordbruk.

Italienska investmentbolag

ITALIEN

Italienska investmentbolag och konglomerat

Tre av Italiens mest kända investmentbolag kommer att nämnas och beskrivas nedan.

Exor

Exor är ett italienskt investmentbolag som förvaltar och aktivt äger aktier inom ett flertal olika bolag och branscher. Sport, media, fastighets- och fordonsindustrin är fyra av de branscher som de aktivt äger bolag inom. 

Huvudsakligen investerar Exor i företag som existerar på den europeiska marknaden. Exor investerar också till viss del i företag som är belägna i Nordamerika. Bolagets huvudkontor är beläget i Turin och det grundades år 1927 av familjen Agnelli.

Fiat Chrysler Automobiles

Fiat Chrysler Automobiles är en fordonskoncern som existerar och verkar på den globala marknaden. Koncernen tillverkar och erbjuder bilar och deras kunder är till största del privatpersoner. 

Förutom att erbjuda fordon framställer även koncernen metallurgiska produkter och produktsystem till fordonsindustrin. Fiat-Chrysler startade genom en fusion mellan bolagen Fiat och Chrysler och idag finns deras huvudkontor i London.

Atlantia

Atlantia är ett italienskt företag som är verksamt inom infrastruktur för transport. Företaget har sitt huvudkontor i Rom och bildades år 1982. Deras kunder är främst myndigheter och offentliga organ. En del kunder är även större företagskunder. 

Atlantia hanterar bland annat vägtullar som finns på motorvägar. Utöver detta hanterar företaget även flertalet tullsystem som finns på flygplatser. Företaget verkar på en global marknad och deras kunder finns i hela världen. Dock finns de flesta kunderna på marknaderna inom Europa, Sydamerika och Östasien.

HUR HITTAR MAN DE BÄSTA BOLAGEN?

Bästa investmentbolagen 2022

Det är svårt att förutspå vilka investmentbolag som kommer att utvecklas bäst under år 2022. Dock är det alltid rekommenderat att placera sina investeringar i stora och stabila investmentbolag, dessa har en trygghet i sig som mindre bolag inte har på samma vis. 

Här nedanför är fyra exempel på stora och stabila bolag som mycket väl kan bli de bästa investmentbolagen 2022 för dig som vill ha en bra grund i aktieportföljen.

Investor

Investor har sitt huvudsakliga fokus på att ha sitt aktieinnehav i svenska storbolag. Deras direktavkastning har under tidigare år legat på runt 3,70 %, vilket kan anses som en hög direktavkastning. Investors kärnverksamhet är indelad i olika affärsområden, närmare bestämt två olika. Dessa är kärninvesteringar och finansiella investeringar. 

När det kommer till deras kärninvesteringar är investeringshorisonten långsiktig. ABB och Husqvarna är två exempel på de företag som räknas in bland deras kärninvesteringar. Bland deras finansiella investeringar kan man hitta företag som exempelvis Lindorff och Kunskapsskolan.

Latour

Latour är inte ett rent investmentbolag utan det är blandat med en helägd industri- och handelsrörelse. De ovan nämnda blandas sedan i sin tur med en börsportfölj. Latours direktavkastning har det senaste året uppgått till cirka 2,21 %, detta är dock lite lägre än Investors men det är fortfarande en bra direktavkastning. 

Deras industri- och handelsrörelse består av cirka sjuttio stycken bolag inom olika affärsområden. Exempel på bolag är Hultefors och Swegon. I deras börsportfölj ingår också bolag som exempelvis Assa Abloy och Securitas.

Kinnevik

Kinnevik har ett fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter, detta gör dem till ett investeringsbolag med fokus på entreprenörskap. Kinneviks verksamhet grundar sig i aktivt ägande med långsiktiga relationer och idag har de ägandeskap i ett trettiotal olika bolag. Dessa bolag är verksamma i över åttio olika länder på hela fem olika kontinenter.

Kinnevik har delat upp sina innehav i olika underkategorier, dessa är kommunikation, e-handel och marknadsplatser, underhållning och finansiella tjänster. Direktavkastningen uppgick förra året till 3,55 %, vilket kan anses som en bra och stabil avkastning.

Lundbergföretagen

Lundbergföretagen är ett investmentbolag som förvaltar och utvecklar ett antal olika bolag. Deras vision är att vara en långsiktig och aktiv ägare. Lundbergs har ett ägande i det onoterade fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de har även två börsnoterade dotterbolag, Holmen och Huvudstaden. Lundbergföretagens investmentbolag har dock aktieinnehav i flertalet andra företag och två av dessa är Skanska och Sandvik.

Under år 2018 gav Lundbergföretagen en direktavkastning på runt 1,11 %.

5 bästa investmentbolagen historiskt

Här nedanför har vi listat de fem bästa investmentbolagen mellan ca 2019-2022. 

 Bolag/Aktie3 års utveckling
1Svolder326%
 Bure 289,01%
3Latour239,35%
4Sofina154,22%
5Ratos144,61%

Källa: Avanza.se

AKTIETIPS

Vad ska man titta på om man vill investera i investmentbolag?

Innan man väljer att investera i ett investmentbolag är det rekommenderat att noggrant granska bolaget. Detta för att få en överblick över hur investmentbolaget gått över en viss tid och vad dess inriktning är. 

Det är bra att studera vilka bolag som finns i investmentbolagets portfölj, detta för att kunna veta om denna typ av placering är något som passar ens egna investeringsmål och strategi.

Vilka bolag finns i investmentbolagets portfölj?

Det finns olika anledningar till att studera vilka bolag som finns i investmentbolagets portfölj. En anledning är att genom att studera vilka bolag som investmentbolaget valt att förvärva får man en bättre förståelse för investmentbolagets strategi. 

Ytterligare en anledning är att på detta sätt får investeraren reda på vad han eller hon köper och investerar i. Således är det alltid viktigt att vara påläst om de företag som ens investeringar sker i.

Hur ser substansvärdet ut idag jämfört med historiskt?

Det är även viktigt att som investerare sätta sig in i hur substansvärdet för investmentbolaget ser ut idag jämfört med hur det historiskt sett ut. Detta eftersom substansvärde är ett mått på hur marknaden värderar bolaget. 

Detta innebär att investeraren enkelt kan få en bild av bolaget och om dess värdering stigit och blivit bättre med åren eller om bolaget är på väg åt andra hållet.

Direktavkastning

Som investerare är det även väsentligt att undersöka hur direktavkastningen sett ut genom åren innan man bestämmer sig för att investera i ett bolag. Direktavkastningen fungerar som ett mått på hur hög utdelningen i ett bolag är jämfört med dess aktiekurs. 

Denna visar således hur stor del av investeringen som investeraren kan förvänta sig att få tillbaka under de år som investeringen pågår. Detta är en högst väsentlig sak att studera innan en investering görs, då syftet och målet oftast är att få så hög direktavkastning som möjligt på sina investeringar. 

Har direktavkastningen varit dålig under tidigare år finns det inget som lovar att den kommer att fortsätta att vara det, likaså om den varit bra. Dock fungerar det som ett bra riktmärke som brukar vara fördelaktigt att följa.

FRÅGOR & SVAR

Fördelar med att investera i investmentbolag

Det finns många fördelar med att investera i investmentbolag och en av dem är att det är en perfekt start för nybörjare att få en inblick i aktiehandeln. En annan fördel är att aktierna oftast kan handlas till ett lägre pris än vad de går att handlas till om de skulle köpas var och en för sig. 

Ytterligare en fördel med att investera i investmentbolag är att riskspridningen oftast är större än vid enskilda köp av aktier. Detta på grund av att investmentbolagen äger aktier i flertalet olika bolag och således sprids risken mellan dessa olika företag.

Du kan få exponering mot onoterade bolag

En annan fördel med investmentbolag som många investerare glömmer bort är deras förmåga att kunna äga onoterade aktier och andra tillgångar. Dessa är fysiskt omöjliga att själv investera i på börsen då de som sagt inte är noterande. 

Sista men absolut inte minsta fördelen är att investeraren själv inte behöver handla lika ofta med sina aktier. Detta gör att investeraren sparar in på courtageavgifter till sin aktiemäklare som annars existerar vid köp och sälj av aktier.

Nackdelar med att investera i investmentbolag

Givetvis finns det även nackdelar med att investera i investmentbolag, precis som det finns för- och nackdelar med andra typer av investeringar. En nackdel är att placeringar i investmentbolag ska vara långsiktiga och att man som investerare blir bunden till att investera i de företag och bolag som investmentbolaget väljer att investeringar ska ske i.

En ytterligare nackdel är att det inte är gratis att investera i investmentbolag, det tas alltid ut en förvaltningsavgift och det är därför viktigt att studera denna innan en investering görs. Dock varierar denna kostnad och det kan således svårt att veta vad ens investering kommer att kosta.

Risker med att investera på börsen

Det finns två typer av risker som investerare aldrig kan säga sig fria från och det är marknadsrisken och bolagsrisken. Marknadsriken är något som alltid kommer att finnas. Denna risk påverkas av olika faktorer och händelser på den finansiella marknaden.

Marknadsrisken är den risk som finns för att investerat kapital minskar i värde på grund av att priserna på marknaden rör sig på ett ofördelaktigt sätt. Under marknadsrisken ingår andra typer av risker såsom ränterisk och inflationsrisk.

Bolagsrisken är den risk som finns att ett visst bolag, det vill säga en enskild aktie, ska ha en sämre utveckling än vad som förutspåtts. Denna typ av risk kan dock en investerare minska genom att sprida sitt kapital mellan olika bolag och aktier. Med detta menas att investeraren har en bra riskspridning på sitt kapital.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Investmentbolag-guiden
Author Rating
51star1star1star1star1star

Disclaimer & Annonspolicy: Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Ingenting som läses på Aktieskolan.se ska ses som rådgivning, vi skriver för att inspirera våra läsare till att skapa en bättre privatekonomi. Det innebär att du står själv som ensam ansvarig över dina beslut. Sidan innehåller samarbetslänkar/annonslänkar till våra samarbetspartners (t.ex. Avanza bank). Det innebär att vi ibland kan erhålla en ersättning om du som besökare skapar ett konto hos våra partners via en länk från Aktieskolan.se. Du som besökare påverkas ej av länkarna. Läs fullständig disclaimer och annonspolicy på vår dedikerade sida.