Bör du välja Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF)?

ISK eller KF? Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring

Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Avanza logo
5/5

Vi använder Avanza!

Är du osäker vilken kontotyp av investeringssparkonto (ISK) och en kapitalförsäkring (KF) som är bäst för dig? 

Bra!

I denna artikeln går vi igenom för och nackdelar mellan dessa kontotyperna och svarar på frågan om vad du bör välja.

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING AV ARTIKELN

Sammanfattning och slutresultat

Vi börjar med sammanfattningen av den här artikeln. Vill du lära dig mer så finns det mycket läsvärt material här nedanför. 

Våra fyra tips för dig som väljer mellan ISK och KF:

 • Tips 1: Om du har KF i en storbank – byt till ISK (inom storbanken eller, ännu bättre, till en lågprisaktör).
 • Tips 2: Om du står i begrepp att påbörja ett helt nytt sparande – välj ISK.
 • Tips 3: Om du är en passiv fondsparare – använd ISK och billiga indexfonder.
 • Tips 4: Om du är en aktiv placerare – använd ISK och välj en nischbank.

VILKET KONTO ÄR BÄST?

Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF) 2022

Ska man välja investeringssparkonto (ISK konto) eller kapitalförsäkring (KF) när du ska köpa aktier och fonder? Det finns mycket att tänka på när du skall börja investera eller spara i aktier eller fonder. 

Förutom vilka bolag eller marknader du vill placera dina pengar i, vilken bank eller mäklare du skall använda dig av spelar valet av vilken kontotyp du gör dina investeringar i stor roll. Det påverkar bl a din egen personliga administration och dina skattekostnader. 

Har du tänkt att ge bort en del av ditt sparande till exempelvis dina barn? Då är det viktigt att välja rätt form av konto. Det är alltid viktigt att veta vilket syfte du har med ditt sparande och vad du vill investera i. 

Populäraste kontotyperna är ISK och KF

Det finns flera olika former av konton du kan använda för att investera och spara i aktier och fonder. De mest populära varianterna är Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF). 

De kan verka ganska lika i form av enkelhet för dig som investerare och hur de beskattas, men det finns flera viktiga skillnader som är viktiga att känna till när du väljer mellan dessa. 

Syftet med ditt sparande och vad du vill spara eller investera i är avgörande för vilket konto du skall välja. 

Olika fördelar beroende på din situation

Eftersom de olika sparformerna har olika fördelar är det viktigt att tänka igenom så du placerar ett sparande i för ändamålet mest lämpligt konto. 

Det är inget som hindrar dig att ha både ISK och KF och för den del flera av båda kontotyperna och även att vara kund i flera olika banker eller försäkringsbolag. Att spara och investera är idag konsumentens marknad, välj det alternativ som är bäst för dig! 

Läs mer om hur du kan flytta aktier till ISK här.

Investeringssparkonto

Absolut populäraste kontot
 • Du behöver inte betala reavinstskatt
 • Endast en låg schablonskatt (ca 0,375%)
 • Enkel deklaration
 • Dina aktieinnehav ger dig rösträtt på bolagsstämmor
 • Du täcks av den statliga insättningsgarantin på 950,000 kr (om din bank omfattas)
 • Du kan inte kvitta vinster & förluster
 • Du kan inte handla med optioner eller warranter (Avancerat)
Populärast

Kapitalförsäkring

Kan ofta passa bra till barnspar
 • Du behöver inte betala reavinstskatt
 • Endast en låg schablonskatt
 • Enkel deklaration
 • En kapitalförsäkring kan kopplas till ett barn som förmånstagare om det skulle hända dig något
 • Du kan välja när barnsparet ska betalas ut till ditt barn
 • Du äger inte aktierna, försäkringsbolaget äger aktierna
 • Du får ingen rösträtt på bolagsstämman
 • Du kan inte kvitta vinster & förluster

SKILLNADER

Vad är skillnaden på ett ISK och en KF?

ISK och KF är vid första anblick ganska lika varandra i både enkelhet för dig som kund och hur de fungerar skattemässigt. 

ISK är i stort sett ett standardiserad form av konto med små skillnader mellan olika banker.

Kapitalförsäkringar är mer komplicerade. Främst för att det finns flera olika typer av KF. I denna guide är det framförallt Depåförsäkring, i den friare form som framförallt de etablerade nätmäklarna erbjuder som vi beskriver och syftar på när vi skriver om KF. 

Varken i ISK eller KF behöver du deklarera varje enskild affär, istället betalar du en schablonmässig skatt på tillgångarna. Skatten på ISK är uträknad och förtryckt på din vanliga deklaration. 

 ISKKF
TypBankprodukt.Försäkringsprodukt.
Bör slippa fasta avgifter?Ja.Ja, men kolla noga.
Samägande?Nej.Nej, men det går att samäga ett bolag som har en KF.
För vem?Endast privatpersoner.Privatpersoner och företag. Både personer och företag kan vara förmånstagare (om du dör får denna 101% av tillgångarna).
SchablonskattSchablonintäkten beskattas i din deklaration i inkomstslaget kapital med 30%, om du inte har kapitalförluster att kvitta mot.Schablonintäkten beskattas i din kapitalförsäkring med 30%.
Kapitalunderlag & schablonintäktEn fjärdedel av summan av ett plus två nedan:1 Värdet på tillgångarna vid varje kvartals ingång
2 Insättningarna av kontanta medel och värdepapper. Kapitalunderlaget gånger summan av statslåneräntan plus 1 procentenhet är schablonintäkten som tas upp i deklarationen. Lägsta schablonintäkt är 1,25 procent.
Värdet av tillgångarna vid årets ingång, hela värdet av inbetalningar under första halvåret, hälften av inbetalningar under andra halvåret. Statslåneräntan plus 1 procentenhet ska du sen gånga med kapitalunderlaget för att få schablonintäkten. Lägsta schablonintäkt är 1,25 procent.
Lönsam?Så länge årets avkastning är högre än statslåneräntan den 30 november föregående år plus 1 procentenhet.Så länge årets avkastning är högre än statslåneräntan den 30 november föregående år plus  1 procentenhet.
Dras schablonskatten från depån/kontot?Nej. Ja.
Flytta in värdepapper från vanlig depå?Ja, men de reavinstbeskattas då.Nej, endast kontanter kan flyttas in eller tas ut (=återköpas).
Äger du tillgångarna?Ja.Nej, inte rent formellt. Du får därmed en motpartsrisk/kreditrisk.
Rösträtt på bolagsstämma?Ja.Nej.
Insättningsgaranti på kontanter?Ja.Nej.
Belåning?Ja.Ja.
Dras källskatt på utdelningar?Ja. Avräkning möjlig endast upp till taket på 500 kr. Källskatt dras, men avräkning möjlig. Se upp, för alla banker kanske inte sköter avräkningen så du får högre skatt.
Skattefri utdelning?Ja, om uttag före kvartalsskiftet. Ja, om uttag före årsskiftet.
Går att teckna vid nyintroduktioner där befintliga aktier säljs och inte bara nyemitterade?Inte alltid. Kan gå hos bankerna som håller i nyintroduktionen och som handlar i egen bok. Ja.
Kvitta förluster mot vinster? Nej. Nej.
Går att ha om du ska skriva dig utomlands? Nej. Ja.

Källa: Tabellen ovanför är lånad från Hernhag.se

Kapitalförsäkringar finns i flera olika utföranden

Skatten på KF dras av försäkringsbolaget direkt från ditt konto, oftast flera gånger per år, men det kan variera mellan olika aktörer.  

Aktier du äger via ISK är du registrerad ägare för och kan ex gå på bolagsstämmor och rösta för dina aktier. I en KF står försäkringsbolaget formellt som ägare dina aktier och du kan inte rösta för dina aktier på bolagsstämmor. 

Kapitalförsäkringar finns det olika typer av och det skiljer sig mycket i både villkor och avgifter mellan olika banker och försäkringsbolag, så det är viktigt att jämföra olika aktörers erbjudanden. Det är alltid ett försäkringsbolag som står bakom en kapitalförsäkring även om den erbjuds av en bank. För att ytterligare komplicera det hela finns det även utländska kapitalförsäkringar. 

INVESTERINGSSPARKONTO

Investeringssparkonto (ISK) är oftast bäst för svenska aktier och fonder

ISK är en en form av konto för att spara i svenska aktier och fonder som har en rad fördelar. Den är framtagen för att stimulera vårt sparande i aktier och fonder. 

Det är enkelt vid deklaration, du kan när som helst sätta in och ta ut pengar ur kontot, det är i de flesta fall också skattemässigt gynnsamt. 

Enkelheten i ISK har gjort att många fler människor vågat sig in på aktiemarknaden och startat ett sparande i aktier och fonder.

Spara i aktier och fonder på ett ISK

Det är viktigt av många skäl att ha ett bra sparande. Allt i från buffert till oväntade utgifter, en större investering som hus eller lägenhet, något roligt du vill göra, extra guldkant på livet och i framtiden ett komplement till din pension. 

Över tid har det visat sig att sparande i aktier är det som gett bäst avkastning. ISK har näst intill gjort aktiesparande folkligt. Det skall vara enkelt och roligt att spara i aktier och fonder!

En av de få nackdelarna är att du inte kan dra av förlustaffärer i din ISK. En annan nackdel är att du måste betala skatt varje år, även de åren då värdet på ditt ISK går ned. 

KAPITALFÖRSÄKRING

Kapitalförsäkring är oftast bättre för utländska aktier som ger utdelning

Kapitalförsäkring är otvetydigt överlägsen ISK när det gäller utländska aktier som ger utdelning. Anledningen är att skattemyndigheten i landet där aktien är noterad per automatik drar en källskatt på aktieutdelningen, oftast 15%. Som icke skattskyldig i det landet har du rätt att få tillbaks den skatten.

Kapitalförsäkringar finns i flera olika utföranden

Som vi nämnde tidigare står försäkringsbolaget som ägare till de aktier du har i en KF, de kräver därför tillbaka skatten, i praktiken åt dig. Det finns de aktörer som är bättre än andra på att kräva tillbaka källskatten. 

Det kan skilja sig mellan olika länder hur deras skattesystem fungerar, även hanteringen från svenska banker eller försäkringsbolag mot olika länder kan variera. Det är viktigt att jämföra kapitalförsäkringar från olika aktörer mycket noggrant.  

INVESTERINGSSPARKONTO

Vad är ett investeringssparkonto (ISK)?

ISK är enkelt uttryckt det konto där aktier, fonder eller andra värdepapper som du sparar i placeras. Det är utformat för att vara enkelt, du behöver inte deklarera enskilda affärer, den schablonskatt du måste betala är förtryckt på din vanliga deklaration. 

ISK är en förkortning på investeringssparkonto

Investeringssparkonto eller ISK som det brukar förkortas infördes 2012. Ett av syftena med ISK är att stimulera privatpersoners sparande och investeringar i aktier. Det är ingen överdrift att säga ISK har blivit en folklig sparforvm. 

ISK har på kort tid blivit det mest använda kontot

Alla svenska banker erbjuder ISK idag och det är kanske den mest välkända termen som dyker upp när du skall prata sparande med din bank. ISK har på kort tid blivit en etablerad form för att spara i aktier och fonder. 

Så fungerar skatt i ett ISK

Oavsett om du gör vinst eller förlust på ett ISK måste du betala skatt. Skatten beräknas på det kapital du genomsnitt haft på kontot under året. Värdet vid fyra olika tillfällen per år läggs samman och ett snitt av det blir det så kallade kapitalunderlaget. 

På det kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt som baseras på statslåneräntan. Eftersom räntenivån just nu är låg och skatten riskerade att bli negativ har reglerna nyligen ändrats till att schablonintäkten skall vara lägst 1,25% av kapitalunderlaget.

Gynnsamt om avkastningen är högtre än schablonintäkten

För 2022 beräknas schablonintäkten till 1,25%. Av den summan betalar du 30% i skatt. Har du högre avkastning än det så är ISK skattemässigt gynnsamt. Det ryktas dock om att skatten på investeringssparkonto kommer att höjas framöver.

När börsen går bra är det lätt att uppfatta ISK som mycket fördelaktigt ur skattesynpunkt, men schablonskatten måste betalas även de år då avkastningen är negativ och avdrag för förluster får inte göras. 

Det nuvarande låga ränteläget gör att schablonskatten är låg och därför ses som gynnsam av många.     

Fördelar Investeringssparkonto (ISK)

Fördelar med ett investeringssparkonto (ISK)

ISK är en sparform som är relativt likvärdig mellan olika banker, enstaka skillnader förekommer dock. Det viktigaste när du väljer vilken bank du öppnar ISK i är deras utbud av aktier och fonder och andra produkter du är intresserad av att investera i. Courtage på produkter du vill spara i är en annan viktig faktor. Vi rekommenderar Sveriges ledande nätmäklare Avanza bank.

Lätt att hantera med allt från insättningar, uttag och transaktioner

Att du trivs med bankens webbplattform och app är naturligtvis också viktigt. Du skall lätt kunna hitta de produkter du söker och den information du behöver. 

För själva kontot ISK skall du aldrig betala avgift. ISK är en enkel sparform som är lätt att förstå och som för dig som konsument är enkel att sköta. ISK är också en trygg sparform som omfattas både av Investerarskydd och den statliga insättningsgarantin. 

ISK är en enkel sparform som är lätt att hantera. Det är lika enkelt att sätta in och ta ut pengar som på ett vanligt bankkonto och du kan göra det när du önskar. När det är dags att deklarera är de uppgifter som behövs för deklarationen och skatt redan förtryckt i din deklaration.

Läs mer om investeringssparkonto hos Skatteverket!

Nackdelar med ett investeringssparkonto (ISK)

Det finns trots allt en del nackdelar med ISK. Vi har tidigare nämnt att det inte lämpar sig för utländska aktier som ger utdelning. 

Vid vissa situationer i samband med nyemission och/eller börsintroduktioner kan du inte teckna eller delta i dem via ISK. Det finns också mer avancerade produkter du inte kan handla i ett ISK. 

Ytterligare en nackdel är att ISK är en politiskt känslig sparform, reglerna har på kort tid ändrats vid ett par tillfällen och den förekommer ofta i debatten när olika skatteförslag diskuteras.  

Ränteläget är just nu lågt

Just nu är ränteläget lågt och aktiemarknaden har en tid av relativt god avkastning bakom sig. Då kan ISK uppfattas som skattemässigt gynnsamt. Ett högre ränteläge gör att att schablonskatten kommer bli högre och därmed blir också kravet på att din avkastning skall bli högre för att sparformen fortfarande skall vara skattemässigt fördelaktig. 

Vissa sparformer som ex räntefonder kanske vid vissa tillfällen inte är lämpliga att ha i ett ISK just för att den förväntade avkastningen på dessa är för låg för att det skall vara skattemässigt gynnsamt. Då finns alternativet med vanliga aktie- och fonddepå  där skatten är vanlig kapitalskatt på 30%. 

Företag kan inte äga värdepapper genom ett ISK

En annan nackdel är att företag inte kan äga ett ISK. Det är helt avsett för svenska privatpersoner. Ett företag kan dock äga en kapitalförsäkring, vilket kanske är okänt för många. 

Men det kan vara en bra lösning för många företag och företagare för att förvalta det kapital som finns i sitt bolag.   

KAPITALFÖRSÄKRING

Vad är en kapitalförsäkring (KF)?

En kapitalförsäkring, även kallat KF, är en form av sparande som egentligen är en försäkring. Aktierna, fonderna eller annat du investerat i din KF ägs formellt av försäkringsbolaget. 

Reglerna, avgifterna och ev bindningstider för kapitalförsäkring skiljer sig mycket mellan olika försäkringsbolag, så det är viktigt att jämföra villkoren noga mellan de olika bolagen. Även om kapitalförsäkringen erbjuds av din vanliga bank eller nätmäklare är det alltid ett försäkringsbolag som står bakom produkten. 

De KF som erbjuds via de välkända nätmäklarna är relativt okomplicerade och enkla att förstå.  

KF är en förkortning på kapitalförsäkring

KF är förkortning för kapitalförsäkring, och som namnet antyder är det en försäkring. Det finns tre olika typer av kapitalförsäkringar; Fondförsäkring, Traditionell försäkring och Depåförsäkring. 

De två förstnämnda formerna är mer styrt av försäkringsbolagen till att investera i deras egna produkter eller deras egen förvaltning, ibland även med tidsmässig inlåsning. 

Depåförsäkring är en form där du själv kan styra dina placeringar och erbjuds i friare former av ex de stora nätmäklarna.  

Viktigt att du läser villkoren

Fondförsäkring och Traditionell försäkring som är mer inlåsta och kanske dyrare kan vara rätt produkt för vissa konsumenter. Det viktiga är att läsa på och förstå villkoren, kostnaderna och ev risker. 

När det gäller KF är det extra viktigt att veta syftet med sitt sparande och veta vilka villkor din bank och försäkringsbolag erbjuder. 

Så fungerar skatt i en kapitalförsäkring

KF har stora likheter med ISK när det gäller deklaration och skatt, men det finns några avgörande skillnader. Precis som ISK slipper du deklarera varje enskild affär i en KF. Det innebär också att du inte kan göra avdrag för några förlustaffärer. 

Precis som ISK beskattas en KF med en schablonskatt men den räknas ut på ett något annorlunda sätt. Beräkningen baseras på ingående värde vid årets början och insättningar som gjorts under året. 

Av det får man fram ett kapitalbelopp som skall beskattas med samma schablonskatt som ISK. Skatten på en KF tas dock inte upp i deklarationen utan försäkringsbolaget drar skatten från ditt konto, oftast uppdelat på flera tillfällen varje år. 

Fördelar med en kapitalförsäkring

Nackdelar med en kapitalförsäkring

Fördelaktig sparform

Även KF ses som en skattemässigt fördelaktig sparform. Men schablonskatten tas ut på kapitalförsäkringens värde, även om den det gått ned. Schablonskatten räknas utifrån statslåneräntan.

Så länge ränteläget är lågt är schablonskatten i procent låg. Men vid ett högre ränteläge blir skatten också högre vilket ställer krav på högre avkastning för att KF skall vara en fördelaktig sparform. 

Vissa sparformer som ex räntefonder som du på förhand vet ger en lägre avkastning, men som du kanske investerar i för att det är tryggt kan vara värt att fundera på om det skall finnas i en KF eller ej, just pga av om det är lönsamt skattemässigt. 

Kapitalförsäkring är bra för utländska aktier

Att investera i bolag i andra länder har blivit populärt. Något som lockar många är en den tradition som finns i att fokusera på aktieutdelningar. Framförallt finns den traditionen i USA och Kanada. 

Genom de stora nätmäklarna har tillgången till inte bara de Nordamerikanska utan även de Europeiska aktiemarknaderna blivit enklare. Även Svenska bolag säljs eller flyttas och noteras på en utländsk börs och får sin skattehemvist i ett annat land, exempelvis Nordea eller ABB. 

De flesta länder drar en källskatt på den aktieutdelningen du som icke skattskyldig i det landet får. Ett av de bästa argumenten för kapitalförsäkring är möjligheten att få tillbaka källskatt för utländska aktier. Det är också en av de stora anledningarna till att KF är en populär sparform och att många har både ISK och KF.  

Fördelaktig sparform

Utdelning från aktier i företag från andra länder är skattefria i Sverige. Men per automatik drar de flesta länder en så kallad källskatt som oftast är 15%.  

Ett försäkringsbolag kan begära återbetalning på den utländska källskatten eftersom de inte är skattskyldiga i det landet. Eftersom försäkringsbolaget står som ägare för tillgångarna i en KF är det de som ansöker om att få utländsk källskatt återbetald, i praktiken en tjänst åt dig som kund. 

Du får därefter källskatten återbetald till din KF. Utgå dock ifrån att det tar lång tid oavsett vilken bank eller försäkringsbolag du är kund i för att få tillbaka källskatten, ibland flera år. Det kan också skilja mycket i hanteringen mellan olika försäkringsbolag och även hur det fungerar mellan olika länder. KF är dock i praktiken det bästa sätt att få tillbaka källskatt för utdelningar i utländska bolag. 

Tänk på att det är ett bolags skatterättsliga hemvist som avgör om utländsk källskatt utgår eller inte. Ett aktuellt exempel är Nordea som tidigare var ett svenskt bolag men nu flyttat sitt huvudkontor och hemvist till Finland. 

Du kan äga värdepapper i en KF som företag

Det finns flera skäl till att investera i aktier och fonder i ett företag. Kanske vill du bygga upp en buffert, du vill spara till framtida investeringar eller att det av olika anledningar för tillfället är inte är lämpligt att ta ut kapital ur bolaget. Då är det viktigt att förvalta dem väl för att få så bra avkastning som möjligt på pengarna. 

För dig som driver ett företag och vill placera en del av företagets tillgångar i aktier eller fonder kan du öppna en företagsägd kapitalförsäkring. Fördelarna är samma som en privatägd KF, skattemässigt gynnsamt och du slipper bokföra varje enskild transaktion. 

Det finns även här olika typer av KF ett företag kan äga. Men även här skiljer villkoren mellan olika aktörers kapitalförsäkringar mycket, det är viktigt att jämföra dem noga. Även här är det de etablerade nätmäklarna som erbjuder de mest flexibla lösningarna och ett stort utbud av produkter att investera i.  

Att äga en företagsägd kapitalförsäkring kan under vissa förutsättningar också fungera för att förvalta sitt kapital i så kallade vilande bolag, samråd med din revisor om det är lämpligt för dig!   

Investeringssparkonto

Absolut populäraste kontot
 • Du behöver inte betala reavinstskatt
 • Endast en låg schablonskatt (ca 0,375%)
 • Enkel deklaration
 • Dina aktieinnehav ger dig rösträtt på bolagsstämmor
 • Du täcks av den statliga insättningsgarantin på 950,000 kr (om din bank omfattas)
 • Du kan inte kvitta vinster & förluster
 • Du kan inte handla med optioner eller warranter (Avancerat)
Populärast

Kapitalförsäkring

Kan ofta passa bra till barnspar
 • Du behöver inte betala reavinstskatt
 • Endast en låg schablonskatt
 • Enkel deklaration
 • En kapitalförsäkring kan kopplas till ett barn som förmånstagare om det skulle hända dig något
 • Du kan välja när barnsparet ska betalas ut till ditt barn
 • Du äger inte aktierna, försäkringsbolaget äger aktierna
 • Du får ingen rösträtt på bolagsstämman
 • Du kan inte kvitta vinster & förluster

BARNSPARANDE

Är ISK eller KF bäst för barnsparande?

Att spara till sina barn, eller för den del barnbarn el syskonbarn etc är en god idé. Det ger inte bara barnet en bra start i vuxenlivet när den ex skall studera eller köpa sin första bostad. 

Det är också nyttigt att lära sig mer om ekonomi, samhälle, företag och vad sparande kan ge dig för möjligheter. Det finns två huvudalternativ när det gäller att spara till barn; antingen sparar du i ditt eget namn eller i barnens namn. 

Sparar du i barnets namn är ISK vanligast för svenska aktier och fonder, men sparar du i ditt namn har KF flera fördelar.

Fördelar och nackdelar med kontotyperna vid barnspar

Sparar du i ISK som barnet äger får denne tillgång till pengarna per automatik vid sin 18-årsdag. Sparar du i en KF anger du barnet som förmånstagare och kan själv styra när det är dags att barnet får sina pengar. 

Oavsett vilken kontotyp du väljer är det en god idé att prata med barnen om sparandet och lära dem mer om det när de blir tillräckligt gamla. Involvera gärna barnet i sparandet, allt från att välja mellan spendera pengarna eller spara, att det är tryggt och viktigt med ett sparkapital till vad aktier och företag är.

Väck spar- och investeringsintressent för barnen

Kanske skall ni börja investera i någon av de många företag som barnen känner igen och har någon form av kundrelation med? Det är en viktig kunskap och grund i livet, rätt skött kan den aktieportfölj dina barn får med sig i början av vuxenlivet ge dem en mycket bra framtid – om de förstår värdet av den och hur den skall förvaltas.

Vilken nätmäklare ska man välja?

Vilken är den bästa nätmäklaren? Vi har skrivit en stor guide om du bör välja Avanza eller Nordnet här.

Avanza logotyp
5/5
Börja investera i dag!
Öppna ett kostnadsfritt ISK
 • Investera i aktier & fonder
 • Sätt upp automatiskt månadssparande
 • 100% kostnadsfritt att öppna konto
 • Vunnit Sveriges bästa sparbank 8 år i rad
Prisvinnare
4.5/5
Börja investera i dag!
Öppna ett kostnadsfritt ISK
 • Investera i aktier & fonder
 • Sätt upp automatiskt månadssparande
 • 100% kostnadsfritt att öppna konto
 • Erbjuder en social plattform (Shareville)
Summary
Review Date
Reviewed Item
ISK eller KF?
Author Rating
51star1star1star1star1star

Disclaimer & Annonspolicy: Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Ingenting som läses på Aktieskolan.se ska ses som rådgivning, vi skriver för att inspirera våra läsare till att skapa en bättre privatekonomi. Det innebär att du står själv som ensam ansvarig över dina beslut. Sidan innehåller samarbetslänkar/annonslänkar till våra samarbetspartners (t.ex. Avanza bank). Det innebär att vi ibland kan erhålla en ersättning om du som besökare skapar ett konto hos våra partners via en länk från Aktieskolan.se. Du som besökare påverkas ej av länkarna. Läs fullständig disclaimer och annonspolicy på vår dedikerade sida.