STOR JÄMFÖRELSEGUIDE

Investera och spara i P2P-lån

Är du intresserad av att spara och investera i P2P-lån? Då har du hittat helt rätt. Här nedanför har vi sammanställt en av Sveriges största guider för P2P-lån.

Plattform
Omdöme på Trustpilot
Information
Partnerlänkar
Lendify-p2p-lån-peer-to-peer
Bästa plattformen!
4.8/5
savelend logo
4.4/5
4.7/5
Brocc logotyp
4.5/5
Mintos-investera-i-p2p-lån
4.2/5

Disclaimer: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder/krediter kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Sidan innehåller samarbetslänkar till de olika plattformarna. Du som besökare påverkas inte av länkarna.

Jämför plattformarna

Har har vi sammanställt de fem ledande P2P-plattformarna.

ÖPPNA KONTO IDAG!

Vad är ett P2P-lån?

Här kan du lära dig mer om vad ett P2P-lån är och hur det fungerar.

Kom igång på 5 min

Dina pengar kan investeras i en portfölj av olika lån redan idag!

LET'S GO!

Alla plattformar

Här är de olika plattformarna du kan välja mellan.

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor om peer to peer lån.

Risker

Det är viktigt att du även har koll på riskerna .

Spara och investera i p2p-lån

INTRODUKTION

Vad är ett P2P lån (peer to peer)?

P2P är en förkortning på peer-to-peer och kan i sin tur översättas till person-till-person. Det innebär att ett P2P-lån är ett lån där du lånar pengar direkt av en annan privatperson. 

Allt fler tjänster dyker upp där en privatperson utför en tjänst åt någon annan person mot betalning. Kontakten har förmedlats via ett företag som driver en tjänst inom området. Exempel på detta är privatpersoner som skjutsar andra människor och får uppdrag via Uber. 

Ett annat exempel är när du hyr ut hela eller delar av din bostad via AirBnB. En liknande variant av tjänst har kommit inom privatekonomi där privatpersoner lånar ut pengar till andra personer. Det kallas P2P lån.

Digitaliseringen har öppnat upp möjligheten att investera

Traditionellt har privatpersoner som behövt låna varit låsta till få aktörer. De alternativ som funnits har varit den vanliga banken eller nischbanker. Ett annat alternativ har varit att utnyttja dyra krediter på Visa eller Mastercard. 

Det har också gått att finansiera shopping och köp av kapitalvaror med krediter som förmedlas av den som säljer varorna. Det har ofta varit krediter där det är svårt att få marknadsmässiga villkor. 

På samma sätt har det varit svårt för privatpersoner som vill investera att få ta del av marknaden för privatlån och dess avkastning. Det har varit lätt att investera pengar i aktier eller andra tillgångar. Har du velat investera i lån har räntefonder varit ett av få alternativ. 

Vanligast är obligationsfonder som investerar i obligationer utgivna av företag. Även bankkonto har varit ett alternativ, men avkastningen på dem är mycket låg.

Investera i P2P-lån genom digitala marknadsplatser

Genom att sammanföra de som vill låna med de som vill låna ut pengar kan båda få bra villkor.  Anledningen till att villkoren blir bättre för båda parter är att det inte finns någon bank eller annan mellanhand inblandad. 

De som lånar ut och de som vill låna möts på internetbaserad plattform för lån. Lånen kallas för P2P lån vilket betyder peer to peer lån. På svenska är lån mellan privatpersoner en bra beskrivning. 

Plattformen för lån drivs av ett företag. Som investerare betalar du en avgift till det företaget för de tjänster de utför.

Digitaliseringen har öppnat upp möjligheten att investera

P2P lån har växt fram tack vare ny teknik och entreprenörskap. Det är ett bra exempel på hur modern teknik omvandlar gamla marknader och skapar nya konsumentvänliga tjänster. Låntagarna får betydligt mer flexibel och kundvänlig hantering än traditionella banker och kreditgivare. 

Som investerare kan du investera i ett tillgångsslag på ett modernt sätt. Allt sköts smidigt via P2P plattformen. Både låntagaren och långivaren får en marknadsmässig satt ränta via P2P lån vilket leder till att båda tjänar på upplägget.    

Allt praktiskt sköts av det P2P företag som förmedlar pengarna från investerarna till låntagarna. De sköter låneansökan och kreditbedömning av den som lånar. När personen fått sitt lån administrerar de amorteringar och räntebetalningar. De sköter även krav och inkasso. De ser till att du som långivare lånar ut dina pengar med god riskspridning. 

När lån amorteras och räntor betalas, betalar P2P plattformen tillbaka din investering. Oftast sker det månadsvis så länge du har pengar investerade i P2P plattformen.

Vad är det för skillnad mellan de olika plattformarna?

P2P - PlattformTrustpilot betygMålavkastning/årSenast rapporterade avkastningAvgifter (standard)Antalet användare
Lendify4,76,00%5,35%1,20-4,70% av räntan-
SaveLend4,47-9,00%8,92%10% av räntan12 000
Kameo3,95-15%9,6%0%-
Tessin3,46,8%8,21%0%34 000
Bondora4,78,21-16,21%7,50%1€ vid uttag185 000
Mintos3,39,00%9,44%0%460 000
Trine3,5-7.7%-12 650
BROCC4,55,00%1,8% av räntan-

TJÄNA PENGAR PÅ P2P-LÅN

Låna ut pengar genom P2P-lån

P2P lån är en ganska ny möjlighet att investera pengar i. För dig som har pengar att investera och vill få dem att växa är det en intressant möjlighet. Det är en form av investering som varit svårt för privatpersoner att få tillgång till tidigare.  

Det är välkommet med nya typer av investeringar. Det gör det lättare att sprida sinar risker. Det är också bra att få ta del av sin avkastning löpande i form av en passiv inkomst.

Det har under de senaste åren lanserats flera P2P plattformar. Det är bra med konkurrens mellan dem. Då kan du välja att investera i den eller de som du anser ger dig bäst avkastning på dina pengar. Brocc anger på sin hemsida att låntagarna i snitt ser ut så här:

Få avkastning på ditt kapital i form av ränta och amorteringar

Att låna ut pengar via P2P lån är att betrakta som vilken investering som helst. Det grundläggande i alla investeringar är att du vill ha avkastning på ditt kapital. För att få avkastning måste du ta risk. 

Den investering som har minst risk är att spara på ett bankkonto med statlig insättningsgaranti. Det är också den investering som ger absolut lägst avkastning. Störst potential till avkastning ger aktier. Men de innebär också större risk. 

För att få bra avkastning, till så liten risk som möjligt finns det flera knep. Sprid dina risker genom att investera i olika tillgångar. En investering kan vara P2P lån, aktier, fonder eller något annat. För att få en riskspridning bör du fördela dina tillgångar i olika former av investeringar. 

Hur stor varje del skall vara avgörs av syftet med dina investeringar och med vilken tidshorisont du sparar. Är du mer kunnig inom en viss sparform är det naturligare att en större del av dina placeringar görs där. Det är viktigt att du sprider dina risker på ett sätt som gör att du sover gott om natten.

Var gärna långsiktig för bästa resultat

En del investeringar mår bra av göras på längre sikt. Det gäller framförallt aktier. P2P lån är en investering som fungerar bra på medellång och längre sikt. De pengar du kommer att behöva på kort sikt skall du placera på annat sätt. 

Det är viktigt att du löpande ser över hur du har placerat dina pengar. Du vill kanske göra en omplacering för att en sparform går bättre eller sämre än du tänkt dig. Det kan också vara något som hänt som gör att du vill göra en justering av ditt sparande.  

Ett annat sätt att minska sina risker är att spara regelbundet. För P2P lån innebär det att du löpande lånar ut till nya låntagare och därmed sprider dina risker. Ett sätt att spara regelbundet i P2P lån kan vara att återinvestera amorteringar och räntor du får. 

Då har du investerat ett visst belopp, men det växer ändå eftersom du återinvesterar vinsten. Det kallas ränta-på-ränta effekt och är den bästa hjälp du kan få för att få ditt sparkapital att växa.

Begränsa riskerna

Ytterligare ett sätt att begränsa de risker du tar är att vara påläst. En viktig aspekt är hur P2P plattformarna bedömer krediter och med vilken risk de lånar ut dina pengar. 

De olika plattformarna är generösa med statistik och data över hur deras låntagare ser ut, hur lån amorteras och mycket mer. 

De är också tydliga med hur dina pengar kommer att investeras. Dina pengar kommer inte lånas ut till en låntagare utan spridas ut på ganska många olika lån. Det är viktigt att du läser på och jämför hur de olika plattformarna hanterar risk. 

Är någon av P2P plattformarna bättre än de andra? Du skall känna dig trygg att de förvaltar dina pengar på bästa möjliga sätt.

Det sker kreditbedömningar på alla som vill låna pengar

P2P lån är inte detsamma som om att du själv skulle låna ut pengar till andra privatpersoner. Dels sköter P2P plattformen allt kring kreditbedömning och administration på ett professionellt sätt. 

Men framförallt fördelas den summan du investerar på väldigt många låntagare. Om en av låntagarna får problem med sin amortering får det bara små konsekvenser för dig. Det gör att du får en mycket god riskspridning via P2P plattformar.

Serviceavgifter hos de olika aktörerna

Företagen som driver P2P plattformarna tjänar sina pengar på avgifter på de förmedlade lånen. Avgifterna skiljer sig åt mellan de olika plattformarna. Avgifterna dras av från de pengar som skall betalas tillbaka till dig i form av räntor och amortering.

Savelend -10%

Saveland tar ut en till synes hög avgift. Men den baseras bara på den ränta som utbetalas till dig. Det ger dem en morot att låna ut pengar som ger hög avkastning till dig.

Lendify - 1,5-5,5%

Lendify har ett mer komplicerat sätt att räkna ut serviceavgiften. I snitt är den ca 4 % av den utestående balansen av lånet. Lendify delar in sina kunder i olika riskklasser. De med lägst riskklass betalar lägst ränta och de med högst riskklass betalar högst ränta. Även avgiften Lendify tar ut följer de olika riskklasserna.

Brocc - 1,8%

Brocc har en låg serviceavgift på 1,8%. Den räknas på utlånat kapital. Broccs tar inte ut någon serviceavgift på lån som inte amorteras eller där inte räntan betalas.

Låna ut pengar privat genom P2P-lån

Att låna ut pengar via P2P lån är en relativt ny företeelse. P2P lån har blivit möjlig tack vare ny teknik. För dig som privatperson som investerar innebär det nya möjligheter. Nu kan du själv i princip agera bank och låna ut till andra privatpersoner. 

Vill du få avkastning på lån till privatpersoner kan du egentligen bara välja mellan att sätta in pengarna på ett bankkonto eller P2P lån. Fördelen är att du får bättre avkastning med P2P lån än om du sätter in pengarna på ett bankkonto. 

Nackdelen är möjligen att det kräver att du läser på mer själv om P2P lån och i vilken plattform du skall investera. För att få avkastning på dina investeringar krävs att du vågar ta risk. Ett sätt att hantera risken är att förstå vad du investerar i. Lär du och läser på om P2P lån kan du bedöma om det är en lämplig investering för dig. Förhoppningsvis ger den här artikeln dig bra underlag för ditt beslut.

Bra komplement i din investeringsportfölj

Det är viktigt att du ser din investering i P2P lån som vilken annan investering som helst. All investering innebär risk. Är den räntan du får från P2P lån värd den risken du tar? Vilka alternativ har du till att investera i P2P lån? Det är viktigt att investera i olika tillgångsslag på olika marknader. Investerar du dessutom regelbundet sprider du din risk ytterligare. 

P2P lån skall vara en del av din totala sparportfölj. Hur stor den skall vara kan bara du själv avgöra. Det beror på hur du bedömer risken och avkastning från den investeringen jämfört med andra placeringar du har. Det är viktigt att du har en bra riskspridning mellan olika tillgångsslag så att du sover gott om natten.

Många fördelar med peer-to-peer lån

P2P lån har flera fördelar jämfört med andra investeringar. Det har möjlighet att ge dig ett stabilt kassaflöde. Det består av räntor och amorteringar av lån. Bygger du upp en bra investering i P2P lån ger det till slut ett bra tillskott i din budget. 

Väljer du att få dina räntor och amorteringar utbetalda får du ett tillskott i kassan varje månad. Det är få investeringar som ger det. Alternativet till att få din avkastning utbetalad är att låta P2P plattformen återinvestera den. 

En fördel jämfört med aktiemarknaden är att lån är mer stabila. Aktier avkastar förmodligen mer över tid men de har också större svängningar. De rörelserna slipper du i P2P lån.

Beskattning

De vinster du gör på P2P lån är de räntor du får på ditt kapital. Det måste beskattas med vanlig kapitalskatt som är 30%. P2P lån går inte att investera i via mer skattegynnad sparformer som ISK eller KF. Det är en aspekt att tänka på när du jämför avkastningen med andra investeringar 

Det är lätt att se investeringar i P2P lån som en likvid placering, nästan som ett bankkonto. Men det är fel. Det är inte en placering för ditt buffertsparande som du skall använda när något tråkigt inträffar, till exempel att bilen behöver lagas. Investeringar i P2P lån skall ses som en långsiktig investering.

KOM IGÅNG IDAG

Så här enkelt kommer du igång på 5 minuter

Har du bestämt dig för att börja investera i P2P lån är det enkelt att komma igång. P2P plattformar är moderna och drivs oftast av relativt nystartade företag. De bygger på modern teknik som gör all hantering och information enkel och tydlig.

1. Registrera ett konto kostnadsfritt med Bank-ID (3 minuter)

Når du valt vilken eller vilka P2P plattformar du vill investera i är det dags att öppna konto hos dem. Det är superlätt att registrera sig som långivare hos någon av plattformarna. Du fyller i dina uppgifter via deras hemsida och bekräftar via bankID. Du väljer själv hos vilken bank, men vi rekommenderar (och använder själva) Lendify.

Lendify-p2p-lån-peer-to-peer
5/5
2. För över pengar (1 minut)

Lika enkelt som det är att bli kund är det att starta dina investeringar. För över ett startbelopp eller starta ett regelbundet sparande. Att spara regelbundet är ett säkert sätt att se till att ditt sparande verkligen blir av.

3. Börja investera (1 minut)

När du börjar investera finns det olika val du kan göra. Vill du göra det enkelt för dig väljer du det grundupplägg P2P plattformen erbjuder. En del plattformar erbjuder också att du manuellt kan påverka hur dina pengar skall investeras. Du kan också välja om du vill ha ditt kassaflöde utbetalt eller om du vill återinvestera det.

4. Luta dig tillbaka och få avkastning på dina investerade pengar

Du har på en kort stund byggt en egen pengamaskin. Du har investerat en del av dina pengar enligt en bra modell för att skapa avkastning. 

Har du också valt att din avkastning skall återinvesteras får du även del av den magiska ränta-på-ränta effekten. 

Den kommer göra underverk på hur ditt kapital växer. Ränta-på-ränta effekten är så fantastisk att Albert Einstein lär ha kallat den för världens åttonde underverk.

FAQ

Vanliga frågor om P2P lån

Här nedanför hittar du några av de vanligaste frågorna som folk har när de ska investera i P2P lån.

Hur mycket skatt betalar man?

Dina vinster, det vill säga räntan du tjänar beskattas med 30% skatt. Det är den normala kapitalskatten i Sverige. I regel drar P2P plattformen skatten och betalar in till Skatteverket. Din vinst är förtryckt i din vanliga deklaration. Du måste självklart kolla din deklaration så att alla uppgifter är med och är korrekta.

Kan man månadsspara?

Ja! Att månadsspara är att rekommendera. Dels är det alltid bra att sprida sina investeringar över tid. Du kan också följa hur dina placeringar utvecklas. Händer det något med dem eller du vill avbryta av andra skäl går det bra.

Får man göra skatteavdrag?

Det kan uppstå förluster för dig som investerar i P2P lån. Det kan vara att lån inte betalas tillbaka. Förluster är möjliga att dra av i din deklaration i enlighet med reglerna för kapitalbeskattning.

Vad händer med pengarna om bolaget bakom plattformen går i konkurs?

P2P plattformarna har på olika sätt separerat dina investerade pengar från sina egna affärer. I regel skall den som lånat ut pengar gå skadeslös om P2P plattformen går i konkurs. Men det kan samtidigt uppstå andra problem som att det tar tid innan du får ut dina pengar.

Kan man investera med ett företag?

Det är fullt möjligt att investera i P2P lån från ett företag. De olika P2P plattformarnas villkor ser olika ut. Det är exempelvis inte möjligt att investera från en enskild firma hos vissa P2P företag.

HÄR ÄR...

Bästa plattformarna för P2P-lån i Sverige 2022

Du har nu bestämt dig för att testa att investera i P2P-lån men vilken plattform bör du välja? Det är givetvis helt upp till dig att välja själv, men här har vi listat de bästa P2P-plattformarna enligt oss. Vi använder själva Lendify.

VILKA PLATTFORMAR KAN JAG VÄLJA MELLAN?

Plattformar för att spara och investera i P2P-lån

P2P lån är en företeelse som vuxit starkt de senaste åren. Det lockar både de som vill låna ut och låntagare. Det finns flera P2P plattformar att välja mellan om du vill investera i P2P lån.

Lendify-p2p-lån-peer-to-peer
4.8/5

Lendify

Mest känd av P2P bolagen på den svenska marknaden är förmodligen Lendify. De startades 2014 och har flera välkända näringslivsprofiler bland sina ägare. 

De har utvecklat P2P marknaden ytterligare genom att lansera en andrahandsmarknad för lån. Det är en funktion som gör det ytterligare intressant för dig som vill investera i P2P lån. 

Lendify fick 2019 utmärkelsen “Sveriges nöjdaste privatlånekunder”. Att en plattform du investerar i har nöjda kunder är viktigt. Det kommer leda till fler bra investeringar för dig och Lendify.

4.7/5

Bondora

Bondora är en estländsk P2P plattform verksam i flera av Europas länder. De erbjuder möjlighet att investera i låneportföljer med olika risk. En fördel är att deras hemsida är översatt till svenska. De tillhör de P2P plattformar som varit verksamma längst. Bondora grundades redan 2008.

Brocc logotyp
4.5/5

Brocc

Brocc är en svenskägd P2P plattform som grundades 2016. Brocc grundades av visionen att ny teknik kan ge bättre villkor för både de som vill låna och låna ut pengar. Genom att skapa en ny produkt kan låntagare och långivare gå runt banken och båda parter tjänar på det. 

Alla P2P plattformar tar en avgift för att förmedla lån. Den dras från dina räntor när de betalas ut till dig. Broccs avgift är bland de lägre hos P2P aktörer, endast 1,8%.

Mintos-investera-i-p2p-lån
4.2/5

Mintos

Mintos kallar sig själva för en global marknadsplats för lån. Företaget är en P2P aktör med huvudkontor i Lettland. De är verksamma över hela världen och har investerare från 66 olika länder. 

Företaget grundades 2015 och har därefter vuxit kraftigt. De vill att du som investerare skall se investeringar i lån som en lika naturlig placering som i aktier eller fonder.

savelend logo
4.4/5

Savelend

Saveland är ett P2P bolag som grundades 2014. Förutom att erbjuda P2P lån, alltså lån mellan privatpersoner erbjuder de andra möjligheter att investera. Du kan investera i deras erbjudande för företagslån. Låntagarna är då små och medelstora företag. 

Saveland erbjuder också fakturaköp från företag. Det är ett sätt att belåna företagets försäljning. Ytterligare en möjlighet är att investera i deras så kallade inkassoportföljer. Det är förfallna krediter som köps upp och drivs in. 

Att det finns flera olika former av krediter att investera i är ytterligare ett sätt för dig att bredda dina investeringar och sprida dina risker.

FÖRDELAR OCH NACKDELAR

Fördelar med P2P lån

P2P lån har växt fram som en intressant produkt att investera i. Det är ett tillgångsslag som varit svårt för vanliga privatpersoner att få ta del av tidigare. Det utgör numera ett intressant alternativ i en bred sparportfölj.

Enkelt att komma igång på 3 minuter med bankID

När du valt vilken eller vilka P2P plattformar du vill investera i är det lätt att komma igång. Du blir enkelt kund genom att identifiera dig med ditt bank ID. Sedan är det bara att föra över pengar till P2P plattformen och du är redan igång med din investering! 

Stabil förutsägbar avkastning med löpande utbetalningar

En stor fördel med att låna ut pengar är att det genererar ett löpande kassaflöde. Det består av amorteringar och ränta. Du kan låta det kassaflödet gå in i din vanliga ekonomi för konsumtion eller att återinvestera det. Återinvesterar du dina pengar skapas den magiska ränta-på-ränta effekten på ditt kapital.

Skapa ränta på ränta effekten med dina investerade pengar

Genom att återinvestera kassaflödet kommer du att skapa ränta-på-ränta effekt på dina pengar. Det betyder att den avkastning du får investeras igen för att få ännu mer avkastning. Får den metoden upprepas under tid kommer det att hjälpa ditt kapital att växa ordentligt.

Bra diversifirering tillsammans med en börsnoterad aktieportfölj

P2P lån är en mycket välkommet ny möjlighet för oss som gillar att investera. Framförallt är det ett bra sätt att sprida våra risker. P2P lån är också ett bra komplement till börsen eftersom den investeringen bör ha mindre svängningar jämfört med vad aktier har. P2P lån, aktier och gärna ytterligare något eller några  tillgångsslag är bra bas för en bred investeringsportfölj.

Lägre risk jämfört med börsen

Lånar du ut pengar via P2P lån har P2P plattformen olika metoder för att minska dina risker. Det handlar om hur de gör kreditkoll, sätter ränta och sköter hela processen med återbetalning, eventuella påminnelse och indrivning. Att dina investerade pengar sprids ut bland många låntagare är också viktigt. P2P lån har därför historiskt varit en relativt trygg placering. Du får en jämn avkastning på ditt satsade kapital. 

Aktier är historiskt det bästa sättet att långsiktigt investera dina pengar för god avkastning. Men det finns en nackdel med aktier. Ibland blir det stora rörelser på aktiemarknaden med börsfall som följd. Det kan då kännas tryggt att ha placeringar som inte dras med i det fallet. Men det är också bra att kassaflöden från andra investeringar om du vill köpa mer aktier när börsen har tappat i värde.

GLÖM INTE ATT HA KOLL PÅ ALLA

Risker & nackdelar

Det finns risker med alla investeringar. För att få avkastning måste du ta risk. Ju större risk desto bättre avkastning kan du hoppas på. Men eftersom du tar risk kan en investering ibland gå fel. Har du spritt dina investeringar mellan olika tillgångsslag och olika marknader är det i regel inget stort problem om någon investering tappar i värde. 

P2P plattformar är ofta transparenta med statistik och övrig information. Det är viktigt att läsa på och göra sin egen bedömning av din tänkta investering. P2P plattformar ger mycket information som gör det enklare för dig som investerare att bedöma dem. 

Gemensamt för alla investeringar är att du skall sova gott om natten. En del gillar mer risk. Andra mår bättre med trygga investeringar även om de ger sämre avkastning. Sprid dina risker och följ upp dina investeringar regelbundet.

Marknadsrisk

P2P lån är en del av den stora finansmarknaden. Det finns många saker som kan påverka den, försämrad konjunktur, politisk oro eller något annat. Det som direkt påverkar risken med P2P lån är låntagarens förmåga att betala tillbaka sina lån. Vid stor arbetslöshet och lågkonjunktur kommer den att försämras. Hur stort problemet blir beror mycket på vem P2P plattformen lånat ut till. 

Många privatpersoner har hög belåning på sina bostäder. Skulle priserna på bostäder falla mycket kommer det påverka många. Det går också ut över hur de klarar att amortera andra lån. 

God ekonomi under en lång tid i Sverige

Vi har under lång tid haft bra ekonomi och goda tider i Sverige. Låg arbetslöshet och låga räntor har gjort att många kunnat spendera mer än de haft råd med. Många är skuldsatta men klarar av det tack vare låga räntor. Förutsättningarna kan snabbt ändras med både högre arbetslöshet och högre räntor. 

Historiskt har privatpersoner klarat långkonjunkturer ganska bra i Sverige. Vi har ett bra skyddsnät med bland annat a-kassa. Riskeras många jobb sätts olika politiska åtgärder in snabbt för att mildra effekterna. Det gör att fler människor klarar sig ekonomiskt genom en lågkonjunktur. Det är också mer sannolikt att de då klarar amortera sina lån.

Plattformsrisk

Eftersom P2P lån trots allt är en relativt ny företeelse vet vi inte vad som händer vid olika scenarier. Hur kan plattformen hantera konjunkturnedgångar eller att många låntagare inte klarar att amortera? 

Det är lätt att se ett P2P lån som en ganska likvid form av placering. Nästan som ett bankkonto. Om många långivare ser det på samma sätt och samtidigt vill ha tillbaka sina utlånade pengar. Kommer plattformen kunna hantera det? Det är viktigt att väga in många aspekter när du väljer via vilken P2P plattform du vill låna ut dina pengar. 

Planerar du att använda din investering i P2P till något speciellt? Det kan i så fall vara klokt att avsluta din investering i god tid innan du skall använda dina pengar. Det är ingen skillnad mot andra investeringar. Skall du använda ditt kapital du har investerat i aktier till ett särskilt ändamål vill du sälja av i god tid före du behöver pengarna. Det är snöpligt om det kommer ett börsras just när du tänkt använda dem. 

Fördelar och nackdelar med Svenska plattformar

Det finns både svenska och internationella P2P plattformar. Det finns för och nackdelar med båda. De svenska P2P plattformarna blir mer bevakade av svensk media. Det är också lättare att följa deras kommunikation. Som svensk är det också lättare att förstå hur vårt samhälle fungerar med allt från kreditbedömningar till hur indrivning mm fungerar.

Internationella plattformar kan å andra sidan sprida sina risker mycket mer. Dina pengar lånas ut till konsumenter i många olika länder. 

P2P plattformarna har olika sätt att säkra dina pengar om de själva skulle hamna på obestånd. I regel förvaras dina pengar separat från deras egna balansräkningar hos andra aktörer. P2P plattformarna står under bevakning av Finansinspektionen.

Kreditrisk

Vid all form av låneverksamhet finns det en kreditrisk. Är det många som inte klarar av att betala ränta eller amortera kommer det att drabba dig. Det är viktigt att ta reda på hur P2P plattformarna gör sina kreditbedömningar. Vem lånar de ut till? Hur sätts räntan? Kan du välja att låna ut pengar till låntagare med lägre risk? 

Även om P2P plattformarna gör kreditprövningen och sätter räntan är det dina pengar de lånar ut. För att din totala avkastning skall bli så bra som möjligt vill du att P2P plattformen har låga kreditförluster. 

En stor fördel för investerare är att P2P plattformar rent generellt är transparenta och duktiga på att ge information. De har gott om statistik som visar vem låntagarna är. Den beskriver deras inkomst och ekonomi. De visar också hur de amorterar, kreditförluster och mycket annat. 

Läs igenom allt så du har koll på vart du placerar dina pengar

Ta dig gärna tid att studera den informationen. Självklart före du investerar. Finns det någon tydlig skillnad mellan olika plattformar? Men det är också viktigt att följa statistiken för att se om något ändras. Att då och då lägga lite tid på att följa upp sina investeringar är viktigt. Känner du att det inte utvecklas åt rätt håll kan du minska ned eller avsluta din investering. Det kan också vara så att du hittar en annan investering som du tror ger bättre avkastning till samma eller mindre risk. Det bästa är om du är nöjd med din investering och vill utöka den.