Preferensaktier – 20 aktier med hög utdelning

Preferensaktier - aktier med hög utdelning

Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Det har blivit allt mer populärt att investera i preferensaktier under de senaste åren. I den här artikeln listar vi de 20 bästa preferensaktierna. 

Preferensaktier kan vara mycket bra utdelningsaktier för den som söker aktier med hög utdelning.

Preferensaktier på svenska börsen

Det finns många bolag som har preferensaktier listade på den Svenska börsen. Här nedanför listar vi de största och stabilaste bolagen.

Aktie/BolagInlösenkursÅrlig utdelningExtra kommentar
    
Alm equity preferens120,00kr8,40kr 
Amasten Holding preferens350,00kr20,00kr 
Corem Property preferens250,00kr10,00kr 
Eniro preferens560,00kr48,00krUppskjuten utdelning 2017
Fast partners preferens350,00kr20,00krContent
Ferronordic preferens1 200,00kr120,00kr
Utdelningen höjs med 10 kr per år t.o.m. 2023
Footway preferens110,00kr8,00kr
110 kr juli 2019 / 105 kr därefter
Genova property group preferens130,00kr10,46kr
130 kr t.o.m. 2025 / därefter 120 kr
Heimstaden preferens375,00kr10,00kr
375 kr t.o.m. 2025 / därefter 330 kr
Klövern preferens500,00kr20,00kr 
K2A preferens325,00kr20,00kr 
Oscar Properties holding pref350,00kr20,00kr 
Oscar Properties holding pref B550,00kr35,00krLös in själv för 500 kr
Pegroco preferens115,00kr9,50kr 
Pioneer Property preferens130,00kr7,50kr
OBS: Norska kronor. 130 NOK t.o.m. 2020 / därefter 100 NOK
Quartiers Property preferens12,00kr0,96kr 
Sagax preferens35,00kr2,00kr
Varje preferensaktie kan lösas in mot en D-aktie
Sdiptech preferens105,00kr9,00kr 
Volati preferens725,00kr40,00kr
725 kr tom år 2020. 675 kr tom 2025 och 625 kr därefter.

Artikelns innehållsförteckning

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier är ett aktieslag som är känt för att ge hög och stabil utdelning till sina ägare. Preferensaktierna ger normalt en högre direktavkastning än vanliga stamaktier. 

Det är också vanligt att företagen väljer att dela upp utdelningen på preferensaktierna till flera gånger om året (vanligen en utdelning per kvartal).  

Skillnaden på preferensaktier och stamaktier

En preferensaktie kan ses lite som en hybrid mellan en obligation och en vanlig stamaktie. Fördelen med preferensaktierna jämfört med att ta lån eller utfärda obligationer är för bolagen att preferensaktierna betraktas som aktiekapital, och inte som en skuld. 

Det gör att preferensaktierna inte tynger ned balansräkningen på samma sätt som ett lån eller utgivandet av obligationer hade gjort.

Inlösenkurs gör att avkastningen är relativt enkelt att förutse

För dig som investerare så är den största skillnaden att du i större utsträckning i förhand vet vad din avkastning kommer att bli om du köper en preferensaktie – något du inte kan veta på samma sätt om du köper en stamaktie. 

Anledningen till detta är att företaget har en inlösenkurs på preferensaktierna, vilket är ett förutbestämt pris som bolaget kan betala för att köpa tillbaka preferensaktierna. Priset på preferensaktierna kommer därför med största sannolikhet aldrig stiga något mer än kanske några enstaka procent över inlösenkursen, eftersom att man som investerare inte vill köpa preferensaktierna till ett visst pris och sen riskera att bolaget köper tillbaka dem till ett mycket lägre pris. 

Däremot kan priset på preferensaktierna sjunka och bli mycket lägre än inlösenkursen ifall företaget skulle få vikande lönsamhet och investerarna börjar ana risk för inställda utdelningar.

Den förbestämda utdelningen är en stor fördel som investerare

Vidare så har preferensaktier också en förutbestämd utdelning som vanligen inte ändras över tid. Ägare till preferensaktier får alltså inte vara med och dra fördel av den eventuella tillväxt och vinstökning som företaget har. 

Däremot så anses ofta preferensaktier som säkrare (alla är dock inte enade om det). Dels för att man i förväg vet vad man kommer att få för utdelning (givet att företaget presterar tillräckligt bra för att ha råd med utdelningarna) och att man vet vad företaget kan köpa tillbaka aktierna för. Men framför allt anses de säkrare eftersom att preferensaktier har företräde över stamaktier. 

Det betyder att när det kommer till utdelningar så måste alltid preferensaktierna få sina bestämda utdelningar innan någon utdelning till stamaktieägarna kan lämnas. 

Förtur även vid likvidation av bolaget

Även vid en likvidation av företaget så kommer preferensaktieägarna ha förtur över stamaktieägarna att få tillbaka pengar. Så om bolaget skulle börja gå sämre så är det i första hand stamaktieägarna som drabbas, vilket gör att preferensaktier har en något lägre risknivå. 

Samtidigt har också många preferensaktier en ganska hög direktavkastning vilket gör dem till lockande investeringar för många investerare även fast man inte får exponering mot företagets finansiella utveckling i samma utsträckning som en stamaktieägare.

Skillnaden på preferensaktier och obligationer

Den största skillnaden mellan preferensaktierna och obligationer är att obligationer måste tas upp som en skuld i företagets balansräkning. I övrigt är dessa tillgångsslag ganska liknande. 

Både obligationen och preferensaktien har en förutbestämd summa som företaget ska betala tillbaka. Båda tillgångsslagen har också en förutbestämd utdelning.

Löptider och inlösen

Däremot har obligationer en fast löptid, det vill säga en bestämd tidpunkt då lånet ska betalas tillbaka. Preferensaktier har normalt inte någon bestämmelse över när de ska köpas tillbaka. 

Sedan finns det dock en speciell typ av obligation som kallas nollkupongobligation. Dessa obligationer har inga ränteutbetalningar, utan istället får man köpa obligationen till ett lägre pris än vad företaget betalar tillbaka i slutet av löptiden. 

På dessa obligationer får man alltså avkastningen i form av värdeökning på obligationen istället för av löpande ränteutbetalningar.

Preferensaktier med hög utdelning

LISTA AV BOLAG

Akelius preferensaktie

Akelius är ett fastighetsbolag med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder i attraktiva lägen. Huvudfokuset är på Sverige, men bolaget har även förvärvat fastigheter inom Europa och USA.

ALM equity preferensaktie

ALM Equity grundades år 2016 och har fastighetsutveckling som huvudfokus. De förvärvar och utvecklar för att sedan sälja bostadsprojekt som till geografin är koncentrerade inom Stockholmsområdet.

Amasten holding preferensaktie

Amasten är ett fastighetsbolag som har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter långsiktigt. De jobbar även med utveckling och bygg av nya bostäder. Fokus ligger på bostäder i medelstora tillväxtkommuner.

Corem property preferensaktie

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som fokuserar på i huvudsak fastigheter inom lager, logistik och handel. Deras affärsmodell har som fokus att förvärva, förädla och förvalta fastigheterna som ska ligga i attraktiva logisitikområden. Huvudkontoret ligger i Stockholm, och deras fastighetsinnehav är till största delen koncentrerade till södra Sverige och Mellansverige.

Eniro preferensaktie

Eniro har sitt huvudkontor i Stockholm och sysslar med utveckling av olika söktjänster. De driver förutom en hemsida där man kan söka adresser och telefonnummer med mera även Eniro 118 118 som är en nummerupplysningstjänst via telefonen. Eniro gav också tidigare ut Gula Sidorna som var en telefonkatalog i fysiskt format.

Footway group preferensaktie

Footway Group bedriver e-handel med fokus på försäljning av skor via deras egna e-handelssida. Bolaget grundades år 2010 och säljer skor för både barn, dam och herr, med fokus på välkända varumärken.

Genova property group preferensaktie

Genova Property Group är ett fastighetsbolag som satsar både på långsiktigt ägande och förvaltning av fastigheter, men även på bostadsproduktion av både hyresrätter och bostadsrätter. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten fokuserar på fastigheter i större städer.

Heimstaden preferensaktie

Bolaget är ett fastighetsbolag som förvärvar, äger och förvaltar bostäder centralt i tillväxtregioner i främst Sverige, men även med viss satsning på den övriga nordiska marknaden. Heimstaden har sitt huvudkontor i Malmö och grundades 1998.

Klövern preferensaktie

Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag, och har som främsta fokus på komersiella fastigheter, lager och logistik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men förvärvar och förvaltar fastigheter på spridda orter med fokus på städer i Syd- och Mellansverige. De bedriver främst ägande och förvaltning av fastigheter och satsar på tillväxt genom både förvärv och utveckling av nya fastigheter.

K2A preferensaktie

K2A är ett fastighetsbolag som grundades så sent som 2013. Bolaget har som affärsidé att bygga och sedan långsiktigt äga och förvalta hyreslägenheter. Fokuset ligger på funktionella och yteffektiva lägenheter i Stockholm samt i utvalda studentstäder.

Oscar properties holding preferensaktie

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på utveckling och försäljning av bostadsrätter i premiumsegmentet. Förutom nybyggnation genomför Oscar Properties även konverteringar av bland annat industri- och kontorslokaler till bostäder. Bolaget grundades år 2004 och har fokus på utveckling av bostäder i Stockholm.

Pegroco invest preferensaktie

Pegroco Invest är ett investmentbolag som grundades år 2007 och som investerar i små och medelstora företag. Fokuset ligger på förvärv av onoterade bolag i Sverige. Pegroco Invests affärsmodell går ut på att förvärva antingen en minoritets- eller en majoritetsandel i företagen till en relativt låg värdering, för att sedan utveckla och förvalta företagen.

Pioneer preferensaktie

Pioneer Propery Group är en norsk fastighetskoncern som främst hyr ut samhällsfastigheter inom den offentliga sektorn. En stor del av verksamheten består av uthyrning av skolfastigheter i de nordiska städerna Oslo, Stockholm och Helsingfors. Pioneer Property Group bildades år 2015 genom ett förvärv av fyra separata fastighetsportföljer.

Quartiers property preferensaktie

Quartiers properties grundades år 2015 och är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på semesterbostäder i Costa Del Sol i Spanien. Företaget har som strategi att förvärva och utveckla fastigheter för att sedan förvalta dem och skapa långsiktig värdetillväxt. De sysslar även med fastighetsutveckling och försäljning av fastigheter.

Sagax preferensaktie

Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter på i huvudsak den nordiska marknaden. De inriktar sig främst på fastigheter inom segmentet lager och lätt industri.

Sdiptech preferensaktie

Sdiptech är en teknikkoncern med inriktning mot infrastrukturprojekt. De erbjuder tjänster, produkter och rådgivning till ett flertal segment inom infrastrukturmarknaden, både till den privata och den offentliga sektorn.

Volati preferensaktie

Volati grundades år 2003 och är en svensk industrigrupp. Bolaget drivs som ett investmentbolag och inriktar sig på förvärv av etablerade bolag med beprövade affärsmodeller. De har som mål att förvärva bolag till rimliga värderingar och skapa långsiktigt aktieägarvärde genom att utveckla och förvalta de bolag de förvärvat.

POPULÄRA AKTIER

Mest ägda preferensaktierna på börsen

Här nedanför är de fem populäraste preferensaktierna bland Avanza banks kunder. Klicka på respektive bolag eller läs mer om företagen nedanför tabellen.

 Bolag/AktieAntal ägare (cirka)
1Akelius pref11500
2Klövern preferens8500
3Hemfosa3700
4K2A Knaust och Andersson3300
5Volati3100

1. Akelius residential

Akelius startade sin verksamhet år 1994 genom förvärv av bostadsfastigheter i Helsingborg, Göteborg och Trollhättan. De har sedan under åren förvärvat och utvecklat en rad portföljer av fastigheter. 

Idag äger och förvaltar de över 50 tusen lägenheter och har verksamhet i 13 olika städer i Sverige, Europa, Kanada och USA. Akelius fokuserar på bostäder i eftertraktade innerstadslägen, och hela 80 procent av deras fastigheter befinner sig inom en radie av tio kilometer från stadskärnorna. 

Akelius Fastigheter har som strategi att driva värde genom att uppgradera och renovera sitt fastighetsbestånd för att kunna höja hyrorna och uppnå en högre avkastning och snabbare intäktstillväxt. Akelius Huvudkontor är beläget i Danderyd, och Akelius är idag ett av Sveriges största fastighetsbolag.

2. Klövern

Klövern är ett fastighetsbolag som fokuserar på att tillgodose attraktiva lokaler som bidrar till stadsutvecklingen i växande städer. Bolaget bildades år 2002 efter en uppdelning av dåvarande IT-bolaget Adcore. 

Sedan dess har Klövern växt till att bli ett av Sveriges störta fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på över 50 miljarder kronor under förvaltning. Klövern erbjuder främst kontorslokaler, men de har också en del fastigheter riktade till vård, utbildning, detaljhandel, lager och logistik. 

De växer både genom förvärv av befintliga fastigheter och genom nybyggnation. Klövern har fastigheter främst i Sverige, men har även börjat etablera sig utomlands – varav den senaste etableringen skett i New York.  

3. Hemfosa fastigheter

Hemfosa är en av de största privata ägarna av samhällsfastigheter i Sverige. De förvärvar och förvaltar fastigheter som hyrs ut till vården, polisen, skolan och andra nyckelspelare i det svenska samhället. 

Strategin och målsättningen är att tillhandahålla bästa möjliga fastigheter till de som driver vårt samhälle genom att anpassa fastigheterna efter ändamålen och behoven. 

Hemfosa vill skapa värde genom att hyra ut långsiktigt till stabila aktörer och vara verksamma på deras hemmamarknad Norden. Hemfosa grundades år 2009 och har sitt huvudkontor i Nacka i Stockholm.

4. K2A Knaust och Andersson

K2A Knaust och Andersson är ett fastighetsbolag som fokuserar på förvaltning och långsiktigt ägande av hyresrättslägenheter. De har specialiserat sig på uthyrning av funktionella och yteffektiva lägenheter i främst Stockholm samt vissa studentorter runt om i Sverige. 

K2A Knaust och Andersson är involverad i hela värdekedjan och sköter allt från produktionen av bostäderna i sina egna husfabriker till uthyrningen och förvaltningen av de färdigställda fastigheterna. K2A har även ett starkt fokus på hållbarhet. De bygger sina bostäder med trästommar, och ställer höga krav på att producera klimatstmarta och driftoptimerade bostäder. 

Deras lägenheter är även Svanenmärkta sedan 2018. Bolaget grundades år 2013 och har sedan dess haft en stark tillväxt. I dagsläget förvaltar de drygt 2000 lägenheter.

5. Volati

Volati grundades år 2003 och är en industrigrupp vars mål är att förvärva och aktivt utveckla välskötta bolag för att skapa långsiktig tillväxt och aktieägarvärde. Fokuset ligger på svenska bolag, men Volati äger även bolag i övriga Norden. 

Volatis affärsmodell och vision går ut på att förvärva bra bolag till rimliga värderingar, för att sedan utveckla och effektivisera dem genom att bidra med råd och branschkompetens som aktiva ägare. 

Vinsterna vill de till stor del återinvestera för att på sikt kunna fortsätta tillväxten. Volatis förvärvade bolag ingå i någon av deras fyra affärsområden; Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Preferensaktierna med högst direktavkastning

Preferensaktier är aktier med hög utdelning. Det är givetvis inte allt du ska titta efter när du investerar, men här listar vi de bolag som erbjuder topp 4 högst direktavkastning:

 Bolag/AktieAntal ägare (cirka)
1Quartiers properties preferens10%
2ALM Equity preferens8%
3Footway group preferens7%
4Sdiptech7%

1. Quartiers properties preferens (ca10%)

Quartiers Properties grundades år 2015. De utvecklar, säljer och förvalter semesterbostäder runtom i provinsen Málaga i Costa Del Sol i Spanien. Detta område är ett av de områden med högst tillväxt bland den spanska fastighetsmarknaden. 

Tillväxten drivs på av inrikes efterfrågan, men även på grund av sitt goda klimat och lockelse som semesterort. Quartiers properties har två huvudsakliga affärsområden. Det ena är värdeskapande genom förvärv och förbättring av fastigheter och verksamheter. Det andra är utveckling, försäljning och långsiktig förvaltning av fastigheter.

2. ALM equity preferens (ca 8%)

ALM Equity är ett bolag som primärt jobbar med fastighetsutveckling. De grundades år 2006 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företagets bostadsprojekt är också koncentrerade till just Stockholmsområdet. 

ALM Equity jobbar dock med mer än ren projektering och bostadsutveckling. De erbjuder också tjänster som rör projektering och upphandling av entreprenader inom deras affärsområde Construction Management. 

Vidare driver de även affärsområdet Förvaltning som under varumärkena Svenska Nyttobostäder och Smarta Hyresbostäder bedriver uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler till privatpersoner, myndigheter och företag.

3. Footway group preferens (ca 7%)

Footway Group säljer skor via sin e-handelssida. De har som vision att vara en plattform som möjliggör möten mellan tillverkare och konsumenter. 

Deras fokus ligger på att sälja skor av kända varumärken till både dam, herr och barn. De grundades 2010 och har fram tills idag växt starkt till en omsättning på 760 miljoner kronor för 2018, med en fortsatt stark tillväxt under 2019.  

Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden men har som mål att bredda sin geografiska marknad och etablera sig i fler länder.

5. Sdiptech preferens (7%)

Sdiptech är ett företag som riktar sig till kunder inom infrastrukturmarknaden. De har som vision att kunna bygga mer hållbara, effektiva och säkra samhällen genom att expandera och förbättra infrastrukturen runtom oss. 

Sdiptechs affärsmodell för att kunna nå sin vision är att förvärva företag som erbjuder tjänster relaterat till infrastruktur och som erbjuder lösningar till kritiska behov. Sdiptech är uppdelat i tre huvudsakliga affärsområden. Dessa är Water & Energy, Special Infrastructure Solutions och Property Technical Services. 

Sdiptech omsatte under 2018 strax under 1,5 miljarder kronor, och har en fortsatt hög omsättningstillväxt som främst drivs på av kontinuerliga förvärv.

AKTIETIPS

Preferensaktier i en utdelningsportfölj

Preferensaktier fungerar ofta alldeles utmärkt i en utdelningsportfölj. Preferensaktier har ju i regel en betydligt högre direktavkastning än stamaktier, vilket gör dem lämpliga för utdelningsinvesterare som prioriterar höga direktavkastningar och stabila kassaflöden från sin aktieportfölj.

Preferensaktier ger utdelning flera gånger om året

Preferensaktier tenderar i regel att sprida ut utdelningen på flera utdelningstillfällen per år. Det gör att de passar extra bra för den som föredrar att få jämna flöden av kapital snarare än en stor klumpsumma utbetald på våren då de flesta bolag med endast ett utdelningstillfälle per år brukar lämna sin utdelning.

Bortsett från preferensaktierna så lämnar dock de flesta svenska företag fortfarande oftast bara en utdelning per år på sina stamaktier. Det har dock blivit mer och mer populärt att dela upp utdelningen på flera utdelningstillfällen och vissa företag, till exempel Investor, har under de senaste åren valt att ge utdelning två gånger per år istället för bara en.

Preferensaktier är aktier med hög utdelning och bra direktavkastning

På grund av att preferensaktierna är strukturerade mer i form av ett lån till företaget snarare än som en delägarandel som en stamaktie är så får man som preferensaktieägare inte ta del av företagets vinsttillväxt. 

Eftersom företagen därför inte kan locka investerare att köpa preferensaktier med hopp om ökande aktiekurs på preferensaktien så erbjuder de istället en hög utdelning vilket ger dig som investerare en bra direktavkastning.

Hur fungerar inlösen?

En preferensaktie har i regel en evig löptid, och till skillnad från exempelvis obligationer inget fast datum för inlösen. Det är istället upp till bolaget att ta beslut när och om de vill lösa in preferensaktierna. 

Skulle de ta beslutet att lösa in dem så sker detta till ett förutbestämt pris. Du som preferensaktieägare får alltså den förutbestämda så kallade inlösenkursen i betalning för dina preferensaktier. 

Här är det viktigt att du studerat villkoren för preferensaktierna noga – vissa företag använder sig till exempel av prisstegar med olika inlösenkurser på preferensaktierna beroende på när i tiden företaget väljer att lösa in dem.

HUR HITTAR MAN BÄSTA AKTIERNA?

Bästa preferensaktierna 2021

Det finns väldigt många företag, både i Sverige och utomlands, som väljer att ge ut preferensaktier för att lösa sin finansiering. Preferensaktier är särskilt vanligt bland fastighetsbolag som i sin natur använder sig av belåning i stor utsträckning i sin verksamhet, men preferensaktier förekommer även i många andra typer av företag.

Vilka preferensaktier som kommer ge bäst avkastning är svårt att sia om, men det är viktigt att man precis som vid köp av en vanlig stamaktie gör en grundlig analys innan man tar ett beslut att köpa en preferensaktie.

Vi kan givetvis inte sätta fingret på vilka de bästa preferensaktierna är, men du kanske kan få inspiration från de mest ägda preferensaktierna bland Avanza banks kunder:

 Bolag/AktieAntal ägare (cirka)
1Akelius pref11500
2Klövern pref8500
3Hemfosa pref3700
4K2A Knaust och Andersson pref3300
5Volati pref3100

Listan senast uppdaterad 2020

Hur hittar man de bästa preferensaktierna?

Då preferensaktierna redan i förväg har en känd nivå på utdelningen så är det lätt att stirra sig blind på direktavkastningen och bli lockad att rakt av köpa de preferensaktier som ger högst direktavkastning. 

Men det är viktigt att försäkra sig om att företaget går bra och att de har de ekonomiska förutsättningarna att kunna betala preferensaktieutdelningarna både i nuläget och på lång sikt framöver. 

Hög direktavkastning är förstås att föredra, men tänk också på att ju högre direktavkastningen är desto högre kan risken antas vara. Så försök att hitta bolag med preferensaktier som erbjuder en rimlig balans mellan risk och hög direktavkastning.  

Återinvestera utdelningen och få ränta på ränta effekten

Eftersom att man som preferensaktieägare inte får ta del av företagens ökande vinster så kommer man heller inte få ta del av de aktiekursuppgångar som stamaktieägarna får. 

Istället så får man sin avkastning i form av utdelningarna. Det man måste tänka på då är att om man vill kunna ta del av ränta på ränta effekten så måste man återinvestera utdelningen och köpa flera aktier för den. Läs mer om ränta på ränta effekten här.

Gör man det så ökar det antal aktier (och därmed också den totala utdelningen man får) exponentiellt över tiden – och man får dra fördel av ränta på ränta effekten.

Fördelar med preferensaktier

De främsta fördelarna med preferensaktier är den höga direktavkastningen, samt att du får mer frekventa utdelningar – vanligtvis kvartalsvis. 

Preferensaktier är också stabilare, och man ser sällan några större prissvängningar för aktiekursen (om inte företaget börjar gå sämre och det börjar bli risk för inställda utdelningar på preferensaktierna).

Nackdelar med preferensaktier

Preferensaktier kommer alltid ha en begränsad avkastningspotential i och med att de inte är fullt exponerade mot företagets stigande vinster. 

Det är också en stor del av de bolag som ger ut preferensaktier som är fastighetsbolag, vilket gör att man kan få en osunt hög exponering mot fastighetsbranschen ifall man har en stor andel preferensaktier i sin portfölj. 

Risker

Preferensaktier är riskfyllda precis som vanliga stamaktier och alla andra typer av investeringar. Det gäller alltså att försäkra sig om att företaget man köper aktier går tillräckligt bra för att ha råd med utdelningarna. 

Man måste även vara noga medveten om att det är just riskerna för försämrad finansiell prestation som är det viktiga att ha koll på vid investering i preferensaktier – till skillnad från investering i stamaktier där möjligheten till förbättrad finansiell prestation är minst lika viktig att analysera och ha koll på. Läs mer om risk.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Stor guide om Preferensaktier
Author Rating
51star1star1star1star1star

Disclaimer & Annonspolicy: Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Ingenting som läses på Aktieskolan.se ska ses som rådgivning, vi skriver för att inspirera våra läsare till att skapa en bättre privatekonomi. Det innebär att du står själv som ensam ansvarig över dina beslut. Sidan innehåller samarbetslänkar/annonslänkar till våra samarbetspartners (t.ex. Avanza bank). Det innebär att vi ibland kan erhålla en ersättning om du som besökare skapar ett konto hos våra partners via en länk från Aktieskolan.se. Du som besökare påverkas ej av länkarna. Läs fullständig disclaimer och annonspolicy på vår dedikerade sida.