Råvarufond – Enkel och lättläst guide

råvaror

Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Vad är en råvarufond?

En råvarofond kan investeras i antingen vanliga fonder men även ETF:er. Råvara är ett samlingsnamn för många olika produkter som guld, bensin, kaffe och aluminium och många fler. Genom att investera i t ex ETF:er så får möjlighet till mer exponering gentemot själva råvaran. Det sker ständig förändring på världsmarknaden när det kommer till råvaror. Energi sektorn har de senaste åren växt med solenergi och vindkraft i toppen av de mest populära att investera i.

Råvaror är samlingsnamnet på en tillgångsklass som består av många olika produkter. Det är energiprodukter, metaller, jordbruksprodukter mm. Det finns både vanliga fonder och ETF:er som investerar i råvaror. 

De flesta förknippar kanske en råvarufond med fonder som köper aktier i gruvor eller oljebolag. Men det finns även fonder som investerar direkt i råvaror eller på annat sätt följer råvarupris likt en indexfond. Eftersom råvaror är ett vitt begrepp finns det också många olika varianter av råvarufonder.

Gå Aktieskolans kurs ➟ "Börja investera i aktier"

Vill du börja investera i aktier? Bra!

Vår nybörjarkurs hjälper dig att: 

  • vad är en aktie?
  • så bygger du en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj
  • så hittar du bra aktier
  • så kommer du igång redan idag!
råvaror

Tre viktiga punkter om råvarufonder

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

Kom igång på bara 5 minuter

FÖRDJUPNING

Olika typer av råvarufonder

Råvarufonder är en en typ av fonder som det talas ganska lite om. Det finns olika typer av råvarufonder. Genom att filtrera i nätmäklarnas fondlistor går det att hitta olika alternativ. Råvarufonder är ett bra komplement till aktier och andra fonder. Likt andra investeringar i fonder och aktier finns det ingen garanti för framtida avkastning. Precis som med ditt övriga sparande är det viktigt att sprida riskerna. Det är viktigt att hela din sparportfölj består av olika tillgångar på olika marknader. Det är också viktigt att spara regelbundet.   

De flesta råvarufonder investerar i aktier i företag som har någon verksamhet kopplad till råvaror. De flesta råvarufonder är därför underkategorier till aktiefonder. Men det finns även under alternativa fonder eller övriga fonder. 

Fonder som investerar i energisektorn gör det i regel i företag som har verksamheter inom råvaror som olja och gas. Det kan vara prospektering, utvinning eller annan verksamhet inom energi. En ny typ av fonder inom energiområdet har blivit populära på senare år. De köper aktier i företag som sysslar med förnybar energi som solceller och vindkraftverk. 

Jordbruksprodukter är en kategori som är svårare att nå som investerare. Det finns några få fonder som är exponerade mot jordbrukssektorn. 

Under rubriken råvarufonder finns fonder som till exempel placerar pengar i olika gruvföretag. En fond som investerar i silver kan till exempel ha silvergruvor som innehav.  

Även fonder under rubriken “vattenresurser” kan räknas till råvarufonder. De investerar i olika företag som arbetar med att rena vatten eller producerar produkter inom vattensektorn. Miljöfonder är också en kategori som till viss del innehåller råvaror. Det är främst inom förnybar energi. 

För den som söker mer exponering mot enskilda råvaror finns det ETF:er och andra börshandlade produkter. Det finns också ETF:er som följer olika commodity index. Det indexet ger exponering mot hur prisutvecklingen är på en “korg” av olika råvaror, ganska likt en indexfond. En ETF är en börshandlad fond. Det är en fond men handlas som en aktie.   

En råvarufond är i regel aktivt förvaltad, men det finns även fonder som är passiva med exponering mot råvaror. Det är främst ETFer. En fond har alltid en avgift. Fondens avgift kan bestå av både en fast avgift och resultatbaserad. För ETFer är även dess spread en kostnad. Det är skillnaden mellan köp och säljkurs. Försök alltid ta reda vilken total avgift fonden har.

Du kan bland annat investera i råvaror som:

Här nedanför har vi sammanställt en lista på olika råvaror som du kan investera i.

Guld

Guld är ett klassiskt alternativ inom investeringar. Historiskt har det setts som både skydd mot osäkerhet och inflation.

Koppar

Koppar kallas ibland för “doktor koppar” eftersom den “tar tempen” på konjunkturen. Det är en metall som är mycket konjunkturkänslig. Stiger efterfrågan och därmed priset på koppar anses det tyda på god konjunktur.

Silver

Silver ses precis som guld som en trygg metall för att skydda värde. Men silver har till skillnad från guld även praktisk användning inom många produkter. Priset på silver brukar vara mer volatilt. Ibland beskrivs silver som “guld på steroider”.

Olja / Brentolja

Olja som utvinns i Nordsjön brukar betecknas som Brentolja. Det handlas många olika typer av oljor på världens råvarubörser. En anna typ av olja som är välkänd är WTI. Det är olja som huvudsakligen är utvunnen i USA.

Dieselolja

Diselolja utvinns ofta från Brentolja.

Bensin

Bensin framställs från råolja. Bensinpriset för konsumenter följer därför oljeprisets utveckling. 

Vete

Vete är en av de stora jordbruks råvarorna. Den handlas på många råvarubörser runt om i världen.

Kaffe

Kaffe är tillsammans med bensin en av de råvaror där vi konsumenter märker prisutvecklingen mest. Det finns olika sorters kaffe som handlas på olika råvarubörser. 

Boskap

Även priset på levande nötkreatur handlas på börsen. Mest känt för det är råvarumarknaden i Chicago.

Aluminium

Grundämnet Aluminium framställs för att användas i olika produkter. Det är en oerhört energikrävande process. Aluminium används i många produkter, vi kanske är mest bekant med det i burkar för dryck.

Sojabönor

Sojabönor är en viktig global jordbruksråvara. Den produceras i många olika länder, bl a USA. Sojabönor används bl a till djurfoder. Det finns även andra sojaprodukter som handlas på råvarubörser som sojamjöl och sojaolja.

Zink

Zink används i produkter för både i bygg och anläggningsindustrin. Zink har viktiga egenskaper för att motverka rost. Det är också en viktig metall i elektronikindustrin. Zink bryts även i Sverige av gruvföretaget Boliden.

Fläsk

Det mesta som produceras eller framställs som råvaror handlas på någon form av marknad eller prissätt utifrån utbud och efterfrågan. Det gäller även fläskkött.

Nickel

Nickel är en metall med flera viktiga egenskaper. Den används bland annat för att tillverka rostfritt stål och i batterier.

Pappersmassa

Priset på pappersmassa är extra intressant ur svensk synvinkel. De påverkar svensk skogsindustri mycket. Priset på pappersmassa i kombination med utvecklingen på USD påverkar resultatet kraftigt för producenter.

FAQ - Vanliga frågor om råvarufonder

Här nedanför har vi sammanställt några av dem mest ställda frågorna:

Vad är fördelen med råvarufonder?

Fonder som investerar i råvarurelaterade aktier eller tillgångar påverkas av de underliggande råvarorna som de investerar i. Det är ett bra sätt att sprida sina risker och få del av andra marknaders avkastning.

Varför ska man investera i en råvarufond?

En råvarufond ger bra riskspridning till en sparportfölj. Eftersom det finns olika typer av råvaror bör man investera i olika råvarufonder.

Har råvarufonder låg korrelation med aktiemarknaden?

Priserna på råvaror påverkas till stor del av tillgång och efterfrågan, politiska beslut och den ekonomiska utvecklingen. De anses därför ha en låg korrelation med aktiemarknaden. Dock är råvaror en bred grupp med tillgångar där alla har olika förutsättningar.

Övrigt bra att veta

Råvaror är ett mycket spännande område att spara och investera i. Många känner till guld, silver och olja. Men det finns många fler produkter att bevaka och kanske investera i. Råvarufonder investerar i regel i aktier i råvarubranschen. En vanlig råvarufond kan till exempel ha ett gruvbolag som största innehav. 

Många råvarurelaterade aktier är börsnoterade. Sparar du i aktiefonder kanske det ingår råvarubolag i dem. Det gör också att råvarubolag är representerade i olika index.    

För den som vill få mer exponering mot själva råvaran finns det olika ETF:er eller andra börshandlade produkter. Det är dock viktigt att läsa på om dessa produkter före du köper dem. 

Det sker ständigt en utveckling på råvarumarknaden. Energisektorn förändras mycket just nu. Stora investeringar sker i ny energi i form av solenergi och vindkraft. På motsatt sida finns olja som världen försöker göra sig mindre beroende av. 

Marknaden för alla stora råvaror är global. En viktig faktor för en råvaras pris är valutan. Oftast sätts priset i USD. Det är därför också viktigt att följa dess utveckling. 

Råvaror har historiskt setts som ett bra skydd mot inflation. I tider med inflation har prisökning på råvaror kompenserat för inflation.


Disclaimer & Annonspolicy: Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Ingenting som läses på Aktieskolan.se ska ses som rådgivning, vi skriver för att inspirera våra läsare till att skapa en bättre privatekonomi. Det innebär att du står själv som ensam ansvarig över dina beslut. Sidan innehåller samarbetslänkar/annonslänkar till våra samarbetspartners (t.ex. Avanza bank). Det innebär att vi ibland kan erhålla en ersättning om du som besökare skapar ett konto hos våra partners via en länk från Aktieskolan.se. Du som besökare påverkas ej av länkarna. Läs fullständig disclaimer och annonspolicy på vår dedikerade sida.